ք. Երևան Սեբաստիա 14, 143, 141/4, 45, 14/3, Միքաելյան 9, 9/3, 7/1, 7 հասցեներում գոյություն ունեցող առևտրի կենտրոնի վերակառուցման և ընդլայնման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

05-06-2018

   

<
>