էրեբունի վարչական շրջանի  Էրեբունի փող.գոյություն ունեցող առևտրի կենտրոնի վերակառուցման և ընդլայնման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

05-06-2018

  

<
>