Մշակվում է <<Կենտրոն-Կանաչապատում>> ՓԲԸ-ի կողմից Երևան քաղաքի Կենտրոն համայնքի վարչական տարածքում 0.75 հա հողատարածքի ոռոգման նպատակով ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

22-05-2018

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

    ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների  կառավարման  գործակալության  կողմից  ՀՀ  ջրային  օրենսգրքի և  կառավարության 07.03.2003թ. N217–Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների  համաձայն  մշակվում  է  <<Կենտրոն-Կանաչապատում>>  ՓԲԸ-ի կողմից  Երևան քաղաքի Կենտրոն համայնքի վարչական տարածքում  0.75 հա հողատարածքի ոռոգման նպատակով ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից 1.5 լ/վ  ջրաքանակով   ջրառի  ջրօգտագործման  թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա   2018 թվականի մայիսի 29-ին, ժամը 16:00 ին, Կառավարական 3-րդ տուն,    5-րդ հարկ, 541 սենյակ:
                     

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
 

<
>