Մշակվում  է <<ԳԵՎԼԵՌ>> ՍՊԸ-ի ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի վարչական տարածքում բնապահպանական նպատակով՝ Կավարտ, Նորաշենիկ, Դավիթ Բեկ թաղամասերի և Լեռնագործների փողոցի հանքախորշերից ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության   նախագիծը

10-04-2018

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.03թ. N217 –Ն և . N218-Ն որոշումերի պահանջների համաձայն,  մշակվում  է <<ԳԵՎԼԵՌ>> ՍՊԸ-ի ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի վարչական տարածքում բնապահպանական նպատակով՝ Կավարտ, Նորաշենիկ, Դավիթ Բեկ թաղամասերի և Լեռնագործների փողոցի հանքախորշերից՝ համապատասխանաբար՝ 13.0 լ/վրկ, 9.0 լ/վրկ, 11.0 լ/վրկ և 10.0 լ/վրկ ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա  2018 թվականի ապրիլի 16-ին ժամը 16:00 ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

<
>