ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ԵՎ ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐ

25-08-2020

«Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոն» հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի 2020 թվականի նվիրաբերության N ՇՄՆ-Ն-20/01 պայմանագիր


«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2020 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ՇՄՆ-ԴՇ-20/12 պայմանագիր

Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ
Նախահաշիվ-1


«Անտառային մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2020 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ՇՄՆ-ԴՇ-20/11 պայմանագիր

Համաձայնագիր 1` N ՇՄՆ-ԴՇ-20/11 պայմանագրի փոփոխություն

Նախահաշիվ-1

Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ


 «Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ-ի 2020 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ՇՄՆ-ԴՇ-20/10 պայմանագիր

Նախահաշիվ-1

Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ


 «Զիկատար» բնապահպանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2020 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ՇՄՆ-ԴՇ-20/09 պայմանագիր

Նախահաշիվ-1

Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2020 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ՇՄՆ-ԴՇ-20/08 պայմանագիր

Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2

Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց ՊՈԱԿ-ի 2020 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ՇՄՆ-ԴՇ-20/07 պայմանագիր

Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2

Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ


 «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի 2020 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ՇՄՆ-ԴՇ-20/06 պայմանագիր
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2
Նախահաշիվ-3

Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ


 «Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի 2020 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ՇՄՆ-ԴՇ-20/05 պայմանագիր 

Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2

Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ


«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2020 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ՇՄՆ-ԴՇ-20/04 պայմանագիր 

Նախահաշիվ-1

Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2020 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ՇՄՆ-ԴՇ-20/03 պայմանագիր 

Նախահաշիվ-1

Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2020 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ՇՄՆ-ԴՇ-20/02 պայմանագիր 

Համաձայնագիր 1` N ՇՄՆ-ԴՇ-20/02 պայմանագրի փոփոխություն

Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2
Նախահաշիվ-3

Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ


«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2020 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ՇՄՆ-ԴՇ-20/01 պայմանագիր 

Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2

Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ


 «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի 2020 թվականի
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2«Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոն» հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի 2019 թվականի նվիրաբերության N ԲՆ-Ն-19/01 պայմանագիր


 «Երևանի կենդանաբանական այգի» ՀՈԱԿ-ի 2019 թվականի 
Նախահաշիվ-1


Անտառային կոմիտեի «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի 2019 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N Կ/Հ 01 պայմանագիր


 «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի 2019 թվականի
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2


Անտառային կոմիտեի «Անտառային մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2019 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ԲՆԱԿ-ԴՇ-19/02 պայմանագիր
Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-3-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-4-րդ եռամսյակ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2
Նախահաշիվ-3
Նախահաշիվ-4
Նախահաշիվ-5


«Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ-ի 2019 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ԲՆ-ԴՇ-18/10 պայմանագիր
Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-3-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-4-րդ եռամսյակ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2
Նախահաշիվ-3


«Զիկատար» բնապահպանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2019 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ԲՆ-ԴՇ-18/09 պայմանագիր
Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-3-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-4-րդ եռամսյակ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2019 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին
N ԲՆ-ԴՇ-19/08 պայմանագիր
N ԲՆ-ԴՇ-19/08 պայմանագիր-փոփոխություն-1
N ԲՆ-ԴՇ-19/08 պայմանագիր-փոփոխություն-2
Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-3-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-4-րդ եռամսյակ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2
Նախահաշիվ-3
Նախահաշիվ-4


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց ՊՈԱԿ-ի 2019 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին
N ԲՆ-ԴՇ-19/07 պայմանագիր
N ԲՆ-ԴՇ-19/07 պայմանագիր-փոփոխություն-1
N ԲՆ-ԴՇ-19/07 պայմանագիր-փոփոխություն-2
Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-3-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-4-րդ եռամսյակ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2
Նախահաշիվ-3
Նախահաշիվ-4
Նախահաշիվ-5


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի 2019 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին
N ԲՆ-ԴՇ-19/06 պայմանագիր
N ԲՆ-ԴՇ-19/06 պայմանագիր-փոփոխություն-1
N ԲՆ-ԴՇ-19/06 պայմանագիր-փոփոխություն-2
Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-3-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-4-րդ եռամսյակ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2
Նախահաշիվ-3
Նախահաշիվ-4
Նախահաշիվ-5
Նախահաշիվ-6
Նախահաշիվ-7


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի 2019 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին
N ԲՆ-ԴՇ-19/05 պայմանագիր
N ԲՆ-ԴՇ-19/05 պայմանագիր-փոփոխություն-1
N ԲՆ-ԴՇ-19/05 պայմանագիր-փոփոխություն-2
Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-3-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-4-րդ եռամսյակ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2
Նախահաշիվ-3
Նախահաշիվ-4
Նախահաշիվ-5


«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2019 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին
N ԲՆ-ԴՇ-19/04 պայմանագիր
N ԲՆ-ԴՇ-19/04 պայմանագիր-փոփոխություն-1
N ԲՆ-ԴՇ-19/04 պայմանագիր-փոփոխություն-2
Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-3-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-4-րդ եռամսյակ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2
Նախահաշիվ-3
Նախահաշիվ-4
Նախահաշիվ-5
Նախահաշիվ-6


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2019 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին
N ԲՆ-ԴՇ-19/03 պայմանագիր
N ԲՆ-ԴՇ-19/03 պայմանագիր-փոփոխություն-1
N ԲՆ-ԴՇ-19/03 պայմանագիր-փոփոխություն-2
Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-3-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-4-րդ եռամսյակ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2
Նախահաշիվ-3


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2019 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին
N ԲՆ-ԴՇ-19/02 պայմանագիր
N ԲՆ-ԴՇ-19/02 պայմանագիր-փոփոխություն-1
N ԲՆ-ԴՇ-19/02 պայմանագիր-փոփոխություն-2
N ԲՆ-ԴՇ-19/02 պայմանագիր-փոփոխություն-3
Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-3-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-4-րդ եռամսյակ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2
Նախահաշիվ-3
Նախահաշիվ-4
Նախահաշիվ-5
Նախահաշիվ-6


«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2019 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ԲՆ-ԴՇ-19/01 պայմանագիր
Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-3-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-4-րդ եռամսյակ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2
Նախահաշիվ-3Անտառային կոմիտեի «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի 2018 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ԱԲ 5/3 պայմանագիր


Անտառային կոմիտեի «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի 2018 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ԱԲ 5/2 պայմանագիր
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-9-ամիս
Հաշվետվություն-տարեկան


 «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2018 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ՀՀ-ԲՆ-ԴՇ-18/01 պայմանագիր
Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-9-ամիս
Հաշվետվություն-տարեկան


«Շրջակա միջավայրի  մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2018 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ՀՀ-ԲՆ-ԴՇ-18/02 պայմանագիր
Պայմանագրի փոփոխություն
Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-9-ամիս
Հաշվետվություն-տարեկան


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2018 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ՀՀ-ԲՆ-ԴՇ-18/03 պայմանագիր
Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-9-ամիս
Հաշվետվություն-տարեկան


«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2018 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ՀՀ-ԲՆ-ԴՇ-18/04 պայմանագիր
Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-9-ամիս
Հաշվետվություն-տարեկան


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի 2018 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ՀՀ-ԲՆ-ԴՇ-18/05 պայմանագիր
Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-9-ամիս
Հաշվետվություն-տարեկան


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի 2018 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ՀՀ-ԲՆ-ԴՇ-18/06 պայմանագիր
Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-9-ամիս
Հաշվետվություն-տարեկան


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց ՊՈԱԿ-ի 2018 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ՀՀ-ԲՆ-ԴՇ-18/07 պայմանագիր
Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-9-ամիս
Հաշվետվություն-տարեկան


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2018 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ՀՀ-ԲՆ-ԴՇ-18/08 պայմանագիր
Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-9-ամիս
Հաշվետվություն-տարեկան


«Զիկատար» բնապահպանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2018 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ՀՀ-ԲՆ-ԴՇ-18/09 պայմանագիր
Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-9-ամիս
Հաշվետվություն-տարեկան


«Զիկատար» բնապահպանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2018 թվականի պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ՀՀ-ԲՆ-ԴՇ-18/09 պայմանագիր
Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-9-ամիս
Հաշվետվություն-տարեկան


«Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ-ի 2018 թվականի պետության կողմից սուբսիդիայի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին N ՀՀ-ԲՆ-Սուբ-18/01 պայմանագիր
Հաշվետվություն-1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն-2-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն-9-ամիս
Հաշվետվություն-տարեկան


«Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոն» հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի 2018 թվականի նվիրաբերության N ՀՀ-ԲՆ-Ն-18/01 պայմանագիրՀՀ բնապահպանության նախարարության ենթակայության տակ գործող պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 2017 թվականի բյուջետային տարվա համար կնքած ֆինանսավորման պայմանագրեր

<
>