Գնառաջարկի Ներկայացման Հրավեր
«Հանրային կապերի և հաղորդակցության գործողությունների իրականացում` հանրապետական հեռարձակում ունեցող հայաստանյան հեռուստաընկերության միջոցով»
խորհրդատվական ծառայության համար

23-02-2018

«Պահպանվող Տարածքների Աջակցման Ծրագիր-Հայաստան» (ՊՏԱԾ-Հ) ծրագրի իրականացման գրասենյակը Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության անունից հրավիրում է հետաքրքրված կազմակերպություններին` մասնակցելու «Հանրային կապերի և հաղորդակցության գործողությունների իրականացում` հանրապետական հեռարձակում ունեցող հայաստանյան հեռուստաընկերության միջոցով» խորհրդատվական ծառայության իրականցման համար գնառաջարկի մրցույթային փաթեթի ներկայացման նպատակով հայտարարվող մրցույթին:

Ծրագիր`

«Պահպանվող Տարածքների Աջակցման Ծրագիր-Հայաստան» (ՊՏԱԾ-Հ)

Հղում No`

BMZ-N 2009.6657.2

Ֆինանսավորում`

KfW Զարգացման բանկ (KfW), Գերմանիա

Պատվիրատու`

ՊՏԱԾ-Հ ԾԻԳ-ը` ՀՀ բնապահպանության նախարարության (Ծրագրի իրականացման գործադիր մարմին) և ԳԻՏԵՔ Խորհրդատվական ընկերութան անունից

Պայմանագիր`

Խորհրդատվական Ծառայության մատուցում

Հայտի ներկայացման ընթացակարգ`

KfW գնումների ընթացակարգ, ազգային մրցույթ

Մրցույթի Ծածկագիր`

SPPA /ARMENIA/CS/2018-2

Ծառայության անվանումը`

Հանրային կապերի և հաղորդակցության գործողությունների իրականացում` հանրապետական հեռարձակում ունեցող հայաստանյան հեռուստաընկերության միջոցով

Հայտարարության սկիզբ`

Փետրվարի 23, 2018

Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետ`

Մարտի 23, 2018

Հայտերը  ներկայացնելու հասցե`

ՀՀ, Կառավարության 3-րդ շենք, 5-րդ հարկ, սենյակ N 544

Հայտի փաթեթի լեզու`

Անգլերեն

Խորհրդատվական կազմակերպությանը ներկայացվող պահանջները՝

 1. Հայաստանում  առնվազն 3 տարվա հանրապետական հեռարձակման փորձ 
 2. Պահպանվող տարածքների, բնական ռեսուրսների, բնապահպանության, համայնքային զարգացման և բնական ռեսուրսների կայուն օգտագործման մասին 3 հաղորդաշարերի պատրաստման և հանրապետական հեռարձակման փորձ:
 3. Սույն առաջադրանքի կատարման համար հետևյալ անձնակազմի առկայություն.
  •    ծրագրի ղեկավար
  •    անհրաժեշտ/նմանատիպ փորձառությամբ անձնակազմի առնվազն 3 անդամի առկայություն, ինչպես
  •    տեխնիկական անձնակազմ:
 4. Սյունիքի մարզի մասին հաղորդաշարերի հեռարձակման փորձ:
 5. Միջազգային կառույցների հետ առնվազն 3 ծրագրերի իրականացման փորձ վերջին 3 տարվա ընթացքում:
 6. Համոզիչ ապացույց համապատասխան տեխնիկական սարքավորումների առկայության մասին, որոնք անհրաժեշտ են սույն առաջադրանքի իրականացման համար:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար գրել ՊՏԱԾ-Հ ծրագրի Գնումների մասնագետ/հաշվապահ Մարինա Բաբայանին` հետևյալ էլ-փոստի հասցեով. m.babayan@consecoard.am.

Գնառաջարկի ներկայացման փաթեթի մասին առավել մանրամասն տեղեկատվությանը կարող եք ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայք էջում www.mnp.am` ներբեռնելով այն այստեղ: 

«Պահպանվող Տարածքների Աջակցման Ծրագիր-Հայաստան» (ՊՏԱԾ-Հ) ծրագիրը մաս է կազմում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Տնտեսական Համագործակցության և Զարգացման Նախարարության կողմից (BMZ No: 2009.6657.2) մեկնարկած Կովկասյան նախաձեռնության: 
Սույն ծրագիրը իրականացվում է համաձայն Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև կնքված միջկառավարական համաձայնագրի, ինչպես նաև KFW բանկի և ՀՀ Բնապահպանության Նախարարության միջև 28.05.2013թ-ին ստորագրված Հատուկ Համաձայնագրի միջոցով: 

<
>