<<ՍՏԵՓԳԱԶ>> ՍՊԸ Ուրասարի դոլերիտային բազալտի հանքավայրի Հյուսիս արևելյան տեղամասում օգտակար հանածոյի արդյունահանման վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

08-02-2018

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2018թ. փետրվարի 22-ին, ժամը 12:00-ին ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի շենքում տեղի կունենան  <<ՍՏԵՓԳԱԶ>> ՍՊԸ-ի կողմից շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության ներկայացված ՀՀ Լոռու մարզի Ուրասարի դոլերիտային բազալտի հանքավայրի Հյուսիս արևելյան տեղամասում օգտակար հանածոյի  արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ հանրային քննարկումներ (4-րդ հանրային քննարկումլ):       
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Կոմիտաս 29 հասցեում, հեռ. 22-02-18, 22-15-68:
 

<
>