Մշակվում է ՀՀ Արարատի մարզի Ուրցաձոր համայնքի վարչական տարածքում գյուղատնտեսական նպատակով /ջրի կուտակուկ առավելագույնը` 24.9 մլն.մ3/ նպատակով ջրառի նոր ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

07-02-2018


ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

    ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.03թ. N217 –Ն և . N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն,  մշակվում  է ՀՀ Արարատի մարզի Ուրցաձոր համայնքի վարչական տարածքում գյուղատնտեսական նպատակով /ջրի կուտակուկ առավելագույնը` 24.9 մլն.մ3/ նպատակով նույն մարզի Ուրցաձոր և Դաշտաքար համայնքների վարչական տարածքների Վեդի, Խոսրով գետերից՝ 1567.4 լ/վրկ և Կուտուց սելավատարից՝ 219.5 լ/վրկ ջրառի նոր  ջրօգտագործման թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա  2018 թվականի փետրվարի 13-ին ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
 

<
>