Մշակվում է <<ՍԵՎԱՆ ԱԿՎԱ>> ՓԲԸ-ի` ՀՀ ԳԵղարքունիքի մարզի Լճափ համայնքի վարչական տարածքում 2.0 հա հողատարածքի ոռոգման նպատակով ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից 2.4 լ/վ ջրաքանակով ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

10-01-2018

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.03թ. N217 –Ն և  N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն,  մշակվում  է  <<ՍԵՎԱՆ ԱԿՎԱ>>  ՓԲԸ-ի` ՀՀ ԳԵղարքունիքի մարզի Լճափ   համայնքի վարչական տարածքում  2.0 հա հողատարածքի ոռոգման նպատակով  ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից   2.4  լ/վ  ջրաքանակով   ջրառի  ջրօգտագործման թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքնեին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա   2018 թվականի հունվարի 15-ին ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
 

<
>