Մշակվում է ՀՀ Լոռու մարզի Կաճաճկուտ համայնքի վարչական տարածքում <<Սեդվի Էներգո>> ՍՊԸ-ի կողմից Կաճաճկուտ գետի վրա <<Սեդվի-2>> փոքր հէկ-ի կառուցման (վերազինման) նպատակով ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

08-12-2017

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

    ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.03թ. N217 –Ն և  N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն մշակվում է՝ ՀՀ Լոռու մարզի Կաճաճկուտ համայնքի վարչական տարածքում <<Սեդվի Էներգո>> ՍՊԸ-ի կողմից Կաճաճկուտ գետի վրա <<Սեդվի-2>> փոքր հէկ-ի կառուցման (վերազինման) նպատակով ջրօգտագործման թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա   2017 թվականի դեկտեմբերի 13-ին, ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն,   5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

 ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
 

<
>