Մշակվում է <<ՀրազդանՑեմենտ>> ՓԲԸ-ի ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի վարչական տարածքում արտադրական նպատակով՝ Մարմարիկ գետից 285.0լ/վրկ ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

15-06-2017

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմիցՀՀջրայինօրենսգրքիևՀՀկառավարության 07.03.03թ. N217 –Նև . N218-Նորոշումներիպահանջների համաձայն, մշակվում է <<ՀրազդանՑեմենտ>> ՓԲԸ-ի ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի վարչական տարածքում արտադրական նպատակով՝ Մարմարիկ գետից 285.0լ/վրկ ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը:

Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 – ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝Կառավարական 3-րդտուն, 5-րդհարկ):

Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում փաստաթղթի քննարկումը տեղի կունենա 2017 թվականի հունիսի 20-ին ժամը 1600ին, Կառավարական 3-րդտուն, 5-րդհարկ, 541 սենյակ:

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

<
>