Մշակվում է <<Վլադ Հակոբյանի անվան համակցված կերերի գործարան>> ՓԲԸ-ի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

27-03-2017

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.03թ. N217 –Ն և . N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն, մշակվում է <<Վլադ Հակոբյանի անվան համակցված կերերի գործարան>> ՓԲԸ-ի՝ ջրառի մասով ոչ ջրօգտագործող,Երևան քաղաքի Նուբարաշեն համայնքում արտադրական նպատակով՝ ջրահեռացումը Հրազդան գետ՝ 1.2 լ/վրկ ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը:

Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին ևփաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարողեն աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 – ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական 3-րդտուն, 5-րդհարկ):

Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում փաստաթղթի քննարկումը տեղի կունենա 2017 թվականի ապրիլի 3-ին ժամը 1600ին, Կառավարական 3-րդտուն, 5-րդհարկ, 541 սենյակ:

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

<
>