ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզ համայնքի վարաչական տարածքում Կառլեն Հակոբյանին պատկանող հողամասում ոռոգման նպատակով ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից՝ 1,5 լ/վրկ ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

23-09-2016

ՀՀ բնապահպանության նախարարությանաշխատակազմիջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության  կողմից  ՀՀ ջրային  օրենսգրքի և ՀՀ  կառավարության   07.03.03թ. N217-Ն  և N 218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն, մշակվում է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքի վարչական տարածքում <<Գեղհովիտ քար>> ՍՊԸ-ի արդյունաբերական նպատակով մակերևութային ջրաղբյուրից Մայր առվից՝  0.06 լ/վրկ ջրառի  ջրօգտագործման   թույլտվության  նախագիծը:

Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17- ից - 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն` Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ):

Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկլայացնելու դեպքում փաստաթղթի քննարկումը տեղի կունենա_2016թ. սեպտեմբերի  29 -ին_ժամը_1600 - ին    Կառավարական      3-րդ տուն, 5-րդ հարկ,   541 սենյակ:

 

                                                                ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

<
>