2016թ. հունվարի 25-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել է հետևյալ նախագիծը

02-02-2016

Քեմփ Վենչուրս" ՓԲԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքի երկշղթա 110 կվ "Ֆիոլետովո" ՕԳ-ի աշխատանքային նախագիծը նախնական գնահատման_25.01

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ում, ք.Երևան, Կոմիտաս 29, հեռ.22-02-18

<
>