2015թ. հուլիսի 28-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել է հետևյալ նախագիծը

30-07-2015

"Լուսակունք" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության "Այրք ՓՀԷԿ-1" ՓՀԷԿ-ի վերակառուցման նախագիծը-28.07

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18:

<
>