2014թ. հունիսի 17-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

24-06-2014

"Հայհիդրոէներգանախագիծ" ՓԲԸ - Ներկայացվում է համաձայնեցման Քաղցրաշենի ինքնահոս ոռոգման համակարգի սխեման-17.06

"Վեստա" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Շիրակի մարզի Ձիթհանքովի պեմզային տուֆերի հանքավայրի արդյունահանման նախագիծը-17.06

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18

<
>