2014թ. հունիսի 9-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

11-06-2014

"Գ. Նազարյան և ընկերներ" ՍՊԸ - Խնդրվում է վերանայել բնապահպանական փորձաքննությանը ներկայացված "Մաքուր երկաթ" գործարանի թափոններից մոլիբդենի, պղնձի, երկաթի միացությունների ստացման արտադրամասի աշխատանքային նախագծը-9.06

Գեոդեզիա և քարտեզագրություն" ՊՈԱԿ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավան համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագծի նախագիծը-9.06

Գ.Երզինկյան - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքի 4-րդ փողոց թիվ 2 հասցեում կառուցվելիք հանգստի գոտու աշխատանքային նախագիծը-9.06

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18

<
>