ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

27-02-2014

<<Հանրային քննարկումների կազմակերպման և իրականացման կարգը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության 25.03.2010 թ. N 296-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2014 թվականիմարտի17-ին ժամը 14:00-ին Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի <<Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնում>> տեղի կունենա ՀՀ բնապահպանության նախարարության <<Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկի  ներկայացրած <<Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման ռազմավարություն և գործողությունների ազգային ծրագիր>> փաստաթղթի նախագծի վերաբերյալ հանրային քննարկում:

<
>