2013թ. նոյեմբերի 26-ից 27-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

29-11-2013

"Տեկտում" ՍՊԸ` ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Զառ գյուղական համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագիծը-27.11

"ԱՄ-ԷՍԿԱ" ՍՊԸ՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքի Սևանի փող. 1 հասցեում նախատեսվող անվադողերի պահեստավորման և պահպանման ՇՄԱԳ հաշվետվությունը բնապահպանական փորձաքննության ենթարկելու մասին-26.11

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18:

<
>