2013թ. հոկտեմբերի 29-ից նոյեմբերի 1-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

05-11-2013

"Արխիտոն" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ գյուղական համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագծի փոփոխությունների կատարման աշխատանքները-01.11

Ա.Պետրոսյան - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Երևան քաղաքի Սաֆարյան 14 հասցեում նախատեսվող առևտրի կենտրոնի շինարարության աշխատանքային նախագիծը-29.10

"Հայնախագիծ" ԲԲԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Դիլիջան քաղաքի կենտրոնական բանկի հանգստյան տան կաթսայատան նախագիծը-29.10

"ՋԻՆՋ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության "Սևան քաղաքի ջրամատակարարման համակարգի բարելավում" աշխատանքային նախագիծը-31.10

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18:

<
>