2013թ. սեպտեմբերի 29-ից հոկտեմբերի 4-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

09-10-2013

"Հայնախագիծ" ԲԲԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի բժշկական կենտրոնի կաթսայատան աշխատանքային նախագիծը-4.10
"Մարտիկյան եղբայրներ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Արագածոտնի մարզի Կոշի տուֆերի հանքավայրի Կոշ-2 տեղամասի արդյունահանման նախագիծը-1.10
"Քեմփ Վենչուրս" ՓԲԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Դիլիջան քաղաքի Գետափնյա 7 հասցեում գտնվող Դիլիջանի միջազգային դպրոցի կաթսայատան վերազինման աշխատանքային նախագիծը-26.09

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18:

<
>