2013թ. օգոստոսի 30-ից սեպտեմբերի 4-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

06-09-2013

"Մեգո Գոլդ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Թուխմանուկի բացահանքի աշխատանքային նախագիծը-04.09

"Գրիգոր" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ տուֆի հանքավայրի հարավային տեղամասի արդյունահանման նախագիծը-04.09

Համլետ Պետրոսյան - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Գեղադիր համայնքի վարչական տարածքում կառուցվող ԱԳԼՃԿ աշխատանքային նախագիծը-30.08

"Մեգո Գոլդ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Թուխմանուկի բացահանքի նախագծի բնապահպանական մասը-30.08


Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18:

<
>