2013թ. օգոստոսի 8-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել է

13-08-2013

2013թ. օգոստոսի 8-ին "Ուկրշին" ԲԲԸ-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացրել է ՀՀ Լոռու մարզի Ուրասարի դոլերիտաին բազալտի հանքավայրի արդյունահանման նախագիծը:

<
>