2013թ. մայիսի 22-ից 29-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

30-05-2013

"Սուրբ Աղբյուր" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության "Վայոց" ՓՀԷԿ-ի աշխատանքային նախագիծը-29.05

"ԷՍԷՆԴ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրառատի ավազագլաքարակոպճային խառնուրդի հանքավայրի ընդերքի տեղամասի ընդլայնման արդյունահանման նախագիծը-24.05

"ԷՍԷՆԴ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Կոտայքի մարզի Նորագյուղի անդեզիտաբազալտների հանքավայրի արդյունահանման նախագիծը-24.05

"Վարանդա" ՍՊԸ -Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Շիրակի մարզի Փանիկի բազալտի հանքավայրի արդյունահանման նախագիծը-24.05

"ԵՐԵՎԱՆՇԻՆ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Արարատի մարզի Սևջրի ավազի հանքավայրի շահագործման նախագիծը-24.05

"Մեղրաձոր Գոլդ" ՍՊԸ - Ի պատասխան 5/33/51305 գրության ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ոսկու կորզման արտադրամասի փոփոխված աշխատանքային նախագիծը-24.05

"Արխիտրավ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի շահագործման նախագիծը-22.05

"Արտմետ քոնսթրաքշն" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմզբերդի տուֆերի հանքավայրի արդյունահանման նախագիծը-22.05

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18:

<
>