2013թ. մայիսի 15-ից 21-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

22-05-2013

<Էսենդ> ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրառատի ավազագլաքարակոպճային խառնուրդի հանքավայրի աշխատանքային նախագիծը փորձաքննության /ընդլայնում/-21.05

<Էսենդ> ՍՊԸ`- Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության- ՀՀ Կոտայքի մարզի Նորագյուղի անդեզիտաբազալտների հանքավայրի արդյունահանման աշխատանքային նախագիծը-20.05

"Էրէմիրէներժի" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության "Տավուշ" ՓՀԷԿ-ի բանվորական նախագիծը-16.05

"Գաջ" ՓԲԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Ջրվեժի գիպսատար կավերի և բազալտների հանքավայրի գիպսատար կավերի թիվ 2 հանքային մարմնի հանքի փակման ծրագիրը-15.05

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18:

<
>