Նոյեմբերի 21-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

22-11-2012

1.ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնի գյուղի վարչական սահմանում գտնվող գազալցման կայանի կառուցման աշխատանքային նախագիծ-21.11.2012

2."Խաչաղբյուր 2" ՓՀԷԿ-ի աշխատանքային նախագծի փոփոխված տարբերակ-21.11.2012

<
>