ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը ( նոյեմբերի 1-ից 15-ը):

16-11-2012

ՑԱՆԿ
“Բնապահպանական փորձաքննություն” ՊՈԱԿ ներկայացված նախագծերի
(նոյեմբերի 1.11-15.11.2012թ.)

1. ՀՀ Սյունիքի մարզի Անգեղակոթի բազալտների հանքավայրի Չոր-Ձոր տեղամասի նախագիծ: "Չոր-Ձոր" ՍՊԸ -14.11.2012
2. "Ագրոսպասարկում" ԱՄ Վարդենիսի շրջանային միավորում ԲԲԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Դարանակ համայնքում նախատեսվող "Դարանակ" ՓՀԷԿ-ի կառուցման աշխատանքային նախագիծը -9.11.2012
3. Վանաձոր քաղաքի Նարեկացու 22գ հասցեում բենզալցակայան կառուցելու առաջարկություն /Առդիրը առձեռն/-9.11.2012
4. "Արարատ գրուպ" ՍՊԸ -ի կողմից մշակված հանքային և քաղցրահամ ջրերի արտադրության նախագիծ-8.11.2012
5. "Ագրոսպասարկում" ԱՄ Վարդենիսի շրջանային միավորում ԲԲԸ - ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Դարանակ համայնքում նախատեսվող "Դարանակ" ՓՀԷԿ-ի կառուցման աշխատանքային նախագիծ-8.11.2012

<
>