ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանական պետական տեսչության հայտնաբերված խախտումների արդյունքում հաշվարկվել 1.66մլն.դր. ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս

18-07-2016

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության կողմից 11-15.07.2016թ. ժամանակահատվածում իրականացված շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտումների քննության արդյունքում կայացվել է 1.4մլն.դր. ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 17 որոշում և հաշվարկվել 1.66մլն.դր. ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

Մասնավորապես`

 

Բուսական աշխարհի պահպանության ոլորտ

 

Կազմվել է վարչական տուգանքի 3 որոշում՝ 200.0հզ.դրամ ընդհանուր գումարով և հաշվարկվել է 574.5հզ.դրամ գումարի շրջակա միջավայրին պատճառված վնաս, որից՝

Լոռու տարածքային բաժնի վարույթին հանձնված թվով 3 գործի քննության արդյունքում 3 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 200.0հազ.դրամ ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի որոշում և հաշվարկվել է 574.5հազ.դրամ ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

 

Մթնոլորտային օդի պահպանության ոլորտ

 

Կազմվել է վարչական տուգանքի ՝ 50.0հազ. դրամի որոշում, որից՝

 

Շիրակի տարածքային բաժնի հայտնաբերած առանց անթափանց ծածկոցի քարի փոշի տեղափոխելու համար ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 50.0հազ.դրամի վարչական տուգանքի որոշում:

 

Փայտանյութի ապօրինի տեղափոխում՝

 

Կազմվել է վարչական տուգանքի 10 որոշում՝ 1000.0հազ.դրամ ընդհանուր գումարով և հաշվարկվել է 1084.0hազ.դրամ ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին պատճառված վնաս, որից՝

 

Երևանի տարածքային բաժնի կողմից ստուգայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտումների համար 6 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 600.0հազ.դրամ ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 6 որոշում և հաշվարկվել է 594.0հազ.դրամ ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

 

Անտառների և կենսաբազմազանության վերահսկողության բաժնի կողմից ստուգայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտման համար ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 100.0հազ.դրամի վարչական տուգանքի որոշում և հաշվարկվել է 270.0 հազ.դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

 

Տավուշի տարածքային բաժնի կողմից ստուգայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտումների համար 2 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 200.0հազ.դրամ ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 2 որոշում և հաշվարկվել է 112.0հազ.դրամ ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

 

Արագածոտնի տարածքային բաժնի կողմից ստուգայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտման համար ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 100.0հազ.դրամի վարչական տուգանքի որոշում և հաշվարկվել է 108.0 հազ.դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

 

Ապօրինի որսի իրականացման համար

 

Կազմվել է վարչական տուգանքի 3 որոշում՝ 143.0հազ.դրամ ընդհանուր գումարով, որից՝

 

Շիրակի տարածքային բաժնի վարույթին հանձնված 2 գործի քննության արդյունքում հայտնաբերված ապօրինի ձկնորսության փաստի համար 2 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 140.0հազ.դրամ ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի որոշում:

 

Վայոց ձորի տարածքային բաժնի կողմից ստուգայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտման համար ապօրինի ձկնորսության փաստի համար ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 3.0հազ.դրամ ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի որոշում:

 

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանական պետական տեսչության կիրառած պատժամիջոցներից հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ պետական բյուջե է մուտքագրվել 1.25մլն.դրամ:

 

<
>