Մշակվում  է  ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գնդևազ համայնքի վարչական տարածքում Անահիտ Ասատուրյանի կողմից ձկնաբուծական նպատակով ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության   նախագիծը 

02-11-2017

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.03թ. N217 –Ն և . N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն,  մշակվում  է  ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գնդևազ համայնքի վարչական տարածքում Անահիտ Ասատուրյանի կողմից ձկնաբուծական նպատակով Արփա գետից՝ 50.0լ/վրկ և <<Գագոյի>> կոչվող բնական աբյուրից՝ 1,7 լ/վրկ ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա   2017 թվականի նոյեմբերի 6-ին ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն


 

<
>