ՀՀ Տավուշի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի"/Չաբաբաժին 1/ և /Չաբաբաժին 5/ նախագծերի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

17-10-2017

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2017թ. հոկտեմբերի 30-ին ժամը 13.00-ին, ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի շենքում տեղի կունենան <<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ կողմից ներկայացված "ՀՀ Տավուշի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի"/Չաբաբաժին 1/, իսկ նույն օրը ժամը 15.00-ի ՀՀ Տավուշի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի" /Չաբաբաժին 5/ նախագծերի նախնական գնահատման հայտերի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ (2-րդ հանրային քննարկում):
 Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ, ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի շենքում, ք. Երևան, Կոմիտաս 29 հասցեում, ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում՝ www.mnp.am,  հեռ. 010221568, 010220218:

<
>