ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ  «Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտային հանքավայրի շահագործման» նախագծի լրացուցիչ գնահատման ուղղությամբ տարվող շարունակական աշխատանքների վերաբերյալ 
հավելված 1,  հավելված 2


11.03.2019թ.

1.    <<Ճաննախագիծ>> ինստիտուտ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված  Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր. Տրանշ 2 Աշտարակ-Թալին ճանապարհի ուղեծրի փոփոխության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն

2.    <<ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում>> հասարակական կազմակերպության կողմից Երևան քաղաքի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի Մոնթե Մելքոնյան փողոցին հարակից տարածքում նախատեսվող <<Վերածնունդ>> երիտասարդական ավանի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն

3.    <<Ռուբիզոն>> ՍՊԸ  Օթևանի տուֆերի երևակման տարածքում 2019թ. կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

4.    Քաղաքացի Մ. Ադամյան Գետամեջ համայնքում պահեստ սառնարանի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

5.    «Դեմեր» ՍՊԸ  Կոտայքի  մարզի  Արամուսի  բազալտի հանքավայրի «Դեմեր-1» տեղամասում 2019-2020 թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանական   ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  նախնական գնահատման հայտ


30.01.2019թ.

1.    <<Պարկ Գրուպ>> ՍՊԸ Երևան քաղաքի Մոնթե Մելքոնյան 31 հասցեում <<Երևան պարկ>> ընտանեկան ժամանցի և զվարճանքի կենտրոնի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

2.    Տավուշի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի` համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (Տավուշ-6) շրջանակում, Իջևան քաղաքի 2006թ. գլխավոր հատակագծի լրամշակված շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն

3.    <<Ֆեմիդա Գրուպ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Երևան քաղաքի  Դավթաշեն վարչական շրջանի Տ. Պետրոսյան 40 հասցեում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցապատման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

4.    «Կապանի ԼՀԿ ՓԲԸ Շահումյանի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի տարածքում պաշտպանիչ բնամասի փլուզման հետևանքների վերացման գնահատման հաշվետվություն

5.    <<ՍՎ ՋՈՒՐ>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված Կոտայքի մարզի Արզնիի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 6/64 հորատանցքի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


25.01.2019թ.

1.    «Սպայկա» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Արտաշատի խճուղի 49/6 հասցեում 110/6-6ԿՎ ենթակայանի  և 110/6-6 ԿՎ ենթակայանին սնող 110 օդային գծի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն

2.    <<Տիգարբո>> ՍՊԸ Նորագյուղի անդեզիտաբազալտների հանքավայրի արդյունահանման (ընդլայնում, ժամկետի երկարաձգում) նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 

3.    <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ Արարատի մարզի Արարատի տարածաշրջանի (Արարատ-7, Արարատ-8, Արարատ-9) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածքային պլանավորման փաստաթղթերի (ՄՄՀՏՊՓ) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն

4.    «Շիրակ-Ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի՝ Շիրակի մարզի գյուղերի (12) և Գյումրի քաղաքի կոյուղու համակարգի (<< Լոտ 1.3 >>) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն

5.    <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի` համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (Սյունիք-2՝ ք. Գորիս, Ակներ, Բարձրավան, Խնձորեսկ, Հարթաշեն, Ներքին Խնձորեսկ, Շուռնուխ, Աղբուլաղ, Ձորակ, Վանանդ, Որոտան, Վերիշեն, Քարահունջ բնակավայրեր) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն

6.    <<ԱՏԳ ՍԹՈՈՒՆ>> ՍՊԸ Արարատի մարզի Արարատի տրավերտինների և կավի հանքավայրի տրավերտինների «Ավագանու» տեղամասի ընդլայնման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն

7.    <<ՆԱՐՎԱՆՆԱ>> ՍՊԸ Արմավիրի մարզի Երվանդաշատի բազալտի հանքավայրի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն

8.    <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ Արարատի մարզի Արտաշատի տարածաշրջանի միկրոռեգիոնալ մակարդակի` համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (Արարատ-4, Արարատ-5, Արարատ-6) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն

9.    <<Մերսար>> ՍՊԸ Արագածոտնի  մարզի  Արտենիի  օբսիդիանի հանքավայրի 4-րդ տեղամասում 2018-2020 թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

10.    <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ  Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (Սյունիք-5) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն

11.    <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ  Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (Սյունիք-1) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն

12.    «Պ և Օ» ՓԲԸ-ի Պռոշյան համայնքի վարչական տարածքում նախատեսվող արտադրական տարածքի կառուցապատման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

13.    <<Արարատ Լադա>> ՓԲԸ-ի Ավտոտեխսպասարկման կայանի, առևտրի և սպասարկման կենտրոնի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

14.    <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (Սյունիք-8) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն

15.    <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (Սյունիք-3) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն

16.    «Խարկով Գրուպ» ՍՊԸ Շիրակի մարզի Խարկովի տուֆի և պեմզայի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն

17.    <<Մերձմոսկովյան>> ԲԲԸ Այգաբացի անդեզիտաբազալտների երևակումում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով 2018-2020թթ.  կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


18.    <<Քալոյան>> Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղի (Ծակքարի) պեռլիտային ավազի հանքավայրի 2-րդ տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


Եզրակացություններ / 2018թ.

Եզրակացություններ / 2017թ.

Եզրակացություններ / 2016թ.

Եզրակացություններ / 2015թ.

Եզրակացություններ / 2014թ.

<
>