ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ  «Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտային հանքավայրի շահագործման» նախագծի լրացուցիչ գնահատման ուղղությամբ տարվող շարունակական աշխատանքների վերաբերյալ 
հավելված 1,  հավելված 2


30.01.2019թ.

1.    <<Պարկ Գրուպ>> ՍՊԸ Երևան քաղաքի Մոնթե Մելքոնյան 31 հասցեում <<Երևան պարկ>> ընտանեկան ժամանցի և զվարճանքի կենտրոնի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

2.    Տավուշի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի` համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (Տավուշ-6) շրջանակում, Իջևան քաղաքի 2006թ. գլխավոր հատակագծի լրամշակված շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն

3.    <<Ֆեմիդա Գրուպ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Երևան քաղաքի  Դավթաշեն վարչական շրջանի Տ. Պետրոսյան 40 հասցեում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցապատման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

4.    «Կապանի ԼՀԿ ՓԲԸ Շահումյանի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի տարածքում պաշտպանիչ բնամասի փլուզման հետևանքների վերացման գնահատման հաշվետվություն

5.    <<ՍՎ ՋՈՒՐ>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված Կոտայքի մարզի Արզնիի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 6/64 հորատանցքի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


25.01.2019թ.

1.    «Սպայկա» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Արտաշատի խճուղի 49/6 հասցեում 110/6-6ԿՎ ենթակայանի  և 110/6-6 ԿՎ ենթակայանին սնող 110 օդային գծի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն

2.    <<Տիգարբո>> ՍՊԸ Նորագյուղի անդեզիտաբազալտների հանքավայրի արդյունահանման (ընդլայնում, ժամկետի երկարաձգում) նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 

3.    <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ Արարատի մարզի Արարատի տարածաշրջանի (Արարատ-7, Արարատ-8, Արարատ-9) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածքային պլանավորման փաստաթղթերի (ՄՄՀՏՊՓ) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն

4.    «Շիրակ-Ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի՝ Շիրակի մարզի գյուղերի (12) և Գյումրի քաղաքի կոյուղու համակարգի (<< Լոտ 1.3 >>) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն

5.    <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի` համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (Սյունիք-2՝ ք. Գորիս, Ակներ, Բարձրավան, Խնձորեսկ, Հարթաշեն, Ներքին Խնձորեսկ, Շուռնուխ, Աղբուլաղ, Ձորակ, Վանանդ, Որոտան, Վերիշեն, Քարահունջ բնակավայրեր) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն

6.    <<ԱՏԳ ՍԹՈՈՒՆ>> ՍՊԸ Արարատի մարզի Արարատի տրավերտինների և կավի հանքավայրի տրավերտինների «Ավագանու» տեղամասի ընդլայնման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն

7.    <<ՆԱՐՎԱՆՆԱ>> ՍՊԸ Արմավիրի մարզի Երվանդաշատի բազալտի հանքավայրի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն

8.    <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ Արարատի մարզի Արտաշատի տարածաշրջանի միկրոռեգիոնալ մակարդակի` համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (Արարատ-4, Արարատ-5, Արարատ-6) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն

9.    <<Մերսար>> ՍՊԸ Արագածոտնի  մարզի  Արտենիի  օբսիդիանի հանքավայրի 4-րդ տեղամասում 2018-2020 թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

10.    <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ  Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (Սյունիք-5) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն

11.    <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ  Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (Սյունիք-1) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն

12.    «Պ և Օ» ՓԲԸ-ի Պռոշյան համայնքի վարչական տարածքում նախատեսվող արտադրական տարածքի կառուցապատման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

13.    <<Արարատ Լադա>> ՓԲԸ-ի Ավտոտեխսպասարկման կայանի, առևտրի և սպասարկման կենտրոնի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

14.    <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (Սյունիք-8) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն

15.    <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (Սյունիք-3) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն

16.    «Խարկով Գրուպ» ՍՊԸ Շիրակի մարզի Խարկովի տուֆի և պեմզայի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն

17.    <<Մերձմոսկովյան>> ԲԲԸ Այգաբացի անդեզիտաբազալտների երևակումում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով 2018-2020թթ.  կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


18.    <<Քալոյան>> Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղի (Ծակքարի) պեռլիտային ավազի հանքավայրի 2-րդ տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


Եզրակացություններ / 2018թ.

Եզրակացություններ / 2017թ.

Եզրակացություններ / 2016թ.

Եզրակացություններ / 2015թ.

Եզրակացություններ / 2014թ.

<
>