Հայաստանի   Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն Yii Blog Demo - Pages


ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

16.08.2018թ. Եզրակացություն

 1. Ավդրամանի պեմզային տուֆերի հանքավայրի <<Ձոր>> տեղամասում օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<ԱՆԻ ՏՈՒՖ ՊՐՈԴՈՒԿՏ>> ՍՊԸ 
 2. Արամուսի բազալտների հանքավայրի Դեմեր տեղամասի  արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<ԴԵՄԵՐ>> ՍՊԸ 
 3. Կառնուտի անդեզիտների հանքավայրի / ընդլայնում և ժամկետի երկարաձգում / արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<ՄԵՐՁՄՈՍԿՈՎՅԱՆ.. ԲԲԸ

13.08.2018թ. Եզրակացություն

 1. Երևան քաղաքի Նոր նորք վարչական շրջան Արտ.Միկոյան 18/2 հասցեում նախատեսվող հասարակական շինությունների կառուցման և գոյություն ունեցող շինությունների վերակառուցման  նախնական գնահատման հայտ / <<ԿԱՄ ԴԵՎԵԼՈՓՄԵՆԹՍ>> ՍՊԸ
 2. Առինջ համայնքի 14-րդ փողոց, 1-ին փակուղի թիվ 5 հողամասում ավտոմեքենաների վաճառքի սրահի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտ / Քաղաքացի Երանյակ Ծառուկյան

 


06.08.2018թ. Եզրակացություն

<<Դեպի Տաթև վանական համալիր տանող ճանապարհի վերակառուցում>> աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


12.07.2018թ. Եզրակացություններ   

 1. <<Սագամար>> ՓԲԸ  ՀՀ Լոռու մարզի Դեղին և Սև գետերի ավազանում երկաբանահետախուզական  աշխատանքների իրականացման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 2. <<ԷՍ Ար Փի Փարթներս>> ընկերություն Վանաձոր քաղաքի 8-րդ ճնշումային գոտու վերականգնման և օղակաձև սնուցման համակարգի անավարտ հատվածի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 3. <<ՍՏԵՓԳԱԶ>> ՍՊԸ ՀՀ Լոռու մարզի Ուրասարի դոլերիտային բազալտի հանքավայրի հյուսիս-արևելյան տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 4. <<ՌԱՖԱՐՇԻՆ>> ՍՊԸ ՀՀ Վայոց ձորի մարզի ՀԵՐՀԵՐԻ հրաբխային ավազի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 5. <<Շիրառ>> ՍՊԸ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Օշական համայնքում գործող թռչնաբուծարանի ընդլայնման նախագծի գնահատման հաշվետվություն
 6. << ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոլյուշնս>> ՍՊԸ Մեղրի անցակետի արդիականացման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 7. <<Էյ ընդ Էմ Ռեյր>> ՍՊԸ Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր համայնքի Արտավազ գյուղում ածխաթթվային հանքային և ստորերկրյա քաղցրահամ ջրաղբյուրների ջրի շշալցման արտադրամասի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 8. <<ՄՈՒԼՏԻ ԳՐՈՒՊ ԿՈՆՑԵՌՆ>> ՍՊԸ ՀՀ Վայոց Ձորի  մարզի  Էրթիչի քվարցիտների հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 9. <<ՉՈՒԴՈ ՄԵՏԱԼ>> ՍՊԸ ՀՀ Սյունիքի մարզի Արջիձորի ոսկի-բազամետաղային հանքերևակման սահմաններում 2018-2021թթ. երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 10. <<Միկմետալ>> ՓԲԸ ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրաբերի լիթոիդային պեմզաների Լանջ տեղամասում օգտակար  հանածոյի  արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 11. <<ՎԻՆԵԿԱ>> ՍՊԸ ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարայի ավազի հանքավայրի <<Արևմտյան 1-ին>> տեղամասի ընդլայնման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 12. <<ԷՅ ԷՄ ԹԻ>> ՍՊԸ  ՀՀ  Կոտայքի  մարզի Արամուսի բազալտի հանքավայրի 2018-2019թ երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների նախնական գնահատման հայտ
 13. <<Մուլտի Գրուպ>> Կոնցերն ՍՊԸ Երևան քաղաքի Աբովյան փողոց 5/1, 5/2 և 5/5 հասցեներում նախատեսվող հյուրանոցային համալիրի նախնական գնահատման հայտ
 14. <<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր>> ՓԲԸ-ի <<Բաղրամյան>> էլ. ցանցի վարչական  տարածքում վտանգավոր թափոնների պահման տեղամասերի կառուցման  գնահատման հաշվետվություն
 15. <<Շիրակ-Ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 16. <<ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ>> ՍՊԸ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արտենիի պեռլիտային ավազներ հանքավայրի հարավ-արևմտյան տեղամասում երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 17. <<Բիդեք>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված Երևան քաղաքի Էրեբունի փողոց 15/3 հասցեում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի նախնական գնահատման հայտ
 18. ՀՀ Արարատի մարզի Ոսկետափ համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 19. ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզ համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 20. <<ՋՍՖ>> ՍՊԸ Երևան քաղաքի Սևակի փողոց 51/2 հասցեում նախատեսվող բնակելի-առևտրային համալիրի կառուցման նախնական գնահատման հայտ<
 21. <<Սոլարսիս>> ՍՊԸ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի վարչական տարածքում "Արգեստ" հողմային էլեկտրակայանի կառուցման և շահագործման նախնական գնահատման հայտ
 22. <<ՍԹՈՈՒՆ ԼԵՆԴ>> ՍՊԸ Կոտայքի  մարզի Բալահովիտի բազալտի հանքավայրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 23. <<Գաջի գործարանի վերազինման>> նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 24. <<Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ>> ԲԲԸ  Կոտայքի մարզի Վերին Պտղնի համայնքում նախատեսվող առևտրի կենտրոնի      նախնական գնահատման հայտ
 25. <<Թաթսթոուն>> ՍՊԸ Սյունիքի մարզի Լիճքի հանքավայրի տեղամասում 110 կՎ բարձրավոլտ օդային գծի և ենթակայանի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 26. <<Էրեբունի շուկա>> ՍՊԸ Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանում գոյություն ունեցող առևտրի կենտրոնի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 27. Քաղաքացի Շ. Մկրտչյանի Երևան քաղաքի Սեբաստիա փողոցում գոյություն ունեցող առևտրի կենտրոնի ընդլայնման նախնական գնահատման հայտ
 28. <<ԱՎԱԶՊԼՅՈՒՍ>> ՍՊԸ Արմավիրի մարզի Տանձուտի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի Տանձուտ-1  տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 29. <<ՍԱՍ ԴԱՎԻԹ >> ՍՊԸ  Ագատի անդեզիտների երևակման տարածքում երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 30. <<Ճաննախագիծ ինստիտուտ>> ՍՊԸ <<Հյուսիս- Հարավ  ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր Տրանշ 4. Սիսիան- Քաջարան ճանապարհի հատվածի>> շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  գնահատման հաշվետվություն
 31. <<Ինտեր Մայնինգ>> ՍՊԸ <<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծարասարի ոսկու արմատական հանքերևակման տարածքում 2018-2020թթ. ընթացքում երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների>> շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 32.  <<Բոնանո>> ՍՊԸ ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավանի հանքային դաշտի Կյուրեղ լեռան քվարցիտների երևակման տարածքում 2018թ. ընթացքում երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 33. <<ՌԵԴ ՍԹՈՈՒՆ>> ՍՊԸ  ՀՄեծավանի ներկող և շինարարական տուֆերի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  գնահատման հաշվետվություն
   

29.03.2018թ. Եզրակացություններ   

 1. <<ՊոլիԱրմ>> ՍՊԸ  ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի հարթակի տարածքում 2017-2020թթ. երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ 
 2. ՀՀ Կոտայքի մարզի  Գողթ  համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 3. <<Չկալովկա գյուղում Ռազմիկ Հովաննիսյանին պատկանող շինության 0.22կՎ էլեկտրամատակարարում>> աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման  հաշվետվություն
 4. <<Լոթթի Էնջիներիա>> ընկերության կողմից ներկայացված Գյումրի քաղաքի շրջանցիկի և Գյումրի-Բավրա ճանապարհային հատվածների վերակառուցման և բարելավման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման  հաշվետվություն
 5. <<ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ>> ՍՊԸ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ոսկեհատի բազալտի հանքավայրի հարավային տեղամասում երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 6. <<ՎԱԿ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ>> ՍՊԸ  կենսաօրգանական (սպանդային) և այլ օրգանական թափոնների ոչնչացման համալիրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 7. ՀՀ Կոտայքի մարզի  Կարենիս  համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 8. <<Բիթեր Ռիվեր>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնի համայնքի Երևան-Սևան մայրուղի 10/5 հասցեում նախատեսվող գարեջրի գործարանի և ռեստորանի աշխատանքային նախագծի նախնական գնահատման հայտ
 9. <<ՍԱՀԱԿՅԱՆՇԻՆ>> ՓԲԸ ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքարի գիպսատար ապարների  հանքավայրի հարավային  տեղամասում  2017-2020թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանական  ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեեցության նախնական  գնահատման հայտ
 10. <<Ավշար ջուր>> ՍՊԸ ՀՀ Արարատի մարզի <<Արարատ>> ածխաթթվային հանքային ջրերի հանքավայրի թիվ 11 և 12 հորատանցքներից հանքային ջրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 11. <<Նիգ Մայնինգ>> ՍՊԸ ՀՀ Սյունիքի մարզի Խդեբանցի ոսկու հանքերևակման տարածքում 2018-2020թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանահետախուզական աշխատանքների նախնական գնահատման հայտ
 12. <<ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆԱՎԹԻ ԵՎ ԳԱԶԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ>> ՍՊԸ ՀՀ երկրորդ պայմանական տարածքում նավթի և գազի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 13. <<ՌԱՈւՌ>>  ՍՊԸ ՀՀ Արարատի մարզի Ուրցաձորի կավային ապարների երևակման տարածքում երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 14. <<Սյունիք>> Օդանավակայան ՍՊԸ կողմից ներկայացված  ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում օդանավակայանի ուղևորային համալիրի կառուցման նախնական գնահատման հայտ
 15. <<Ալկաֆիշ>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լիճք համայնքում նախատեսվող մանրաձկան արտադրամասի նախնական գնահատման հայտ 

05.02.2018թ. Եզրակացություններ

 1. <<Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս>> ՍՊԸ <<Իջևան>> էլ.ցանց, Վազաշեն գյուղում տեղադրվող 400/6 կՎԱ հզորության ԼՏԵ-ի 6կՎ էլեկտրամատակարարում>> նախագծի գնահատման հաշվետվություն
 2. ՀՀ Կոտայքի մարզի  Կամարիս  համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 3. <<Նիկոլ Տուֆ>> ՍՊԸ ՀՀ Շիրակի մարզի Բագրավանի պեմզային տուֆի  հանքավայրի <<ԱԼԲԱ>> տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 4. <<Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս>> ՍՊԸ <<Ագարակ փ.կ.-ի և 110/35/6 կՎ Ագարակ ենթակայանի միջև կապ 110 կՎ նոր օդային գծի կառուցում>> աշխատանքային նախագծի  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
 5. <<ՀԻԴԴԵՆ ԳՈԼԴ>> ՍՊԸ ՀՀ   Արագածոտնի  մարզի  Արագածի պեռլիտի հանքավայրի օգտակար  հանածոյի  արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 6. <<Էրնստ Էնդ Յանգ>> ՓԲԸ Երևանի «Կանաչ քաղաք» գործողությունների ծրագրի ռազմավարական բնապահպանական գնահատման հաշվետվություն 
 7. <<Դորոժնիկ>>  ՍՊԸ Սպանդարյանի տուֆի և բազալտի հանքավայրի երրորդ(բազալտի) տեղամասի օգտակար հանածոների արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  գնահատման հաշվետվություն 
 8. <<ՄԼ Մայնինգ>>  ՍՊԸ Եղվարդի հրաբխային խարամի արևմտյան տեղամասի տարածքում 2017-2019թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 9. <<Տելիա Մայնինգ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված <<Աստղաբերդ>>  ՓՀԷԿ-ի կառուցման նախնական գնահատման հայտ
 10. <<Թաթսթոուն>> ՍՊԸ Այգեձորի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի (Թղկուտի տեղամաս) ստորին հորիզոններում և թևերում 2017-2019թթ. երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների ժամկետի երկարաձգման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 11. <<Կապպեր Պլաս>> ՍՊԸ Սարիքար-Կուտականի բազմամետաղների հանքերևակման տեղամասում  2017-2020թթ. ընթացքում որոնողական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 12. <<Կապպեր Պլաս>> ՍՊԸ Թթուջրի բազմամետաղների հանքերևակման տեղամասում  2017-2020թթ. ընթացքում որոնողագնահատողական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 13. <<Գեոմայնինգ>> ՍՊԸ ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վարդենիսի բազմամետաղների հանքերևակման տարածքում 2017-2019թթ.երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 14. <<Էյ թի էմ էս Սոլյուշնս>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված  <<Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցեր>> ՓԲԸ-ի <<110/35/6" 35/6 կՎ Սոթք>> ենթակայանում 110կվ բջիջի տեղադրման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 15. ՀՀ Կոտայքի մարզի  Բալահովիտ համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 16. <<Մհեր և Տիգրան>> ՍՊԸ ՀՀ Արմավիրի մարզի ԳԱՅ-1 ավազակոպճային խառնուրդի երևակումում  2017-18 թթ կատարվելիք երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 17. <<ՄԱՅՆԻՆԳ>> ՍՊԸ  կողմից ներկայացված ՀՀ Արագածոտնի մարզ Արուճի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի հյուսիսային տեղամասում  օգտակար  հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 18. <<ԱՐԿԻ>> ՍՊԸ Կաքավաձորի տուֆի հանքավայրի Պարտիզակ տեղամասում օգտակար  հանածոյի  արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 19. <<Ախթալայի հարստացուցիչ ֆաբրիկայի բացահանքի արդյունահանված տարածքում պոչերի պահեստավորման>> աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
 20. ՀՀ Կոտայքի մարզի  Գետամեջ  համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 21. էջմիածին քաղաքը, որպես համայն հայության հոգևոր և խոշոր զբոսաշրջային  կենտրոն  աշխարհին հավուր պատշաճի ներկայացնելու նպատակով նախատեսվող  կենտրոնական փողոցների վերակառուցման, տարածքների կազմակերպման, օղակաձև տրանսպորտային երթուղու հատվածային վերակառուցման և լրակառուցման, արդիականացման, պատմաճարտարապետական միջավայրի վերականգնման, դեպի եկեղեցիներ տանող փողոցների, ճանապարհների հիմնանորոգման, էջմիածին քաղաքի մուտքի  նախագծման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 22. <<Սպայկա>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված Շենգավիթ Արտաշատի խճուղի 37/2, 49/3, 49/4,49/5, 51/2, 51/3 հասցեներում նախատեսվող կաթնամթերքի գործարանի և ջերմոցային համալիրների նախնական գնահատման հայտ
 23. <<Արմսանպրոդակտ>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված Երևան քաղաքի Շենգավիթ Արտաշատի խճուղի 49/2 հասցեում նախատեսվող ջերմոցային համալիրի  նախնական գնահատման հայտ 
 24. <<ԿԱՊՈՒՅՏ ԲԱԶԱԼՏ>>   ՍՊԸ ՀՀ Սյունիքի մարզի Սպանդարյան-1 բազալտների երևակումում ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 25. <<ՎԻԿԱՐՏ>>   ՍՊԸ ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի երևակումում ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 26. <<Երևանի ՋԷԿ>> ՓԲԸ  Երևանի ՋԷԿ-ի 220/110/35 ենթակայանի վերակառուցման  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 27. <<Սոս-Սաքո>> ՍՊԸ ՀՀ Սյունիքի մարզի Ալվանքի նեֆելինային սիենիտների  հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 28. «Հայգյուղշիննախագիծ» ՍՊԸ Բաղրամյան-Նորակերտ ինքնահոս  ոռոգման համակարգի ներտնտեսային ցանցի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 29. ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ  գյուղական համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 30. <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ <<Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի` համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (ՏԱՎՈՒՇ-2) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 31. <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ <<Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի` համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (ՏԱՎՈՒՇ-3) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 32. <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ <<Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի` համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (ՏԱՎՈՒՇ-4) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 33. <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ <<Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի` համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (ՏԱՎՈՒՇ-6) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 34. <<Միլենիում  Կոնտրակշեն>> ՍՊԸ  Երևան քաղաքի, Կենտրոն վարչական շրջանի Տերյան փողոց 5 հասցեում նախատեսվող հյուրանոցային համալիրի  կառուցման նախնական գնահատման հայտ
 35. <<ՄԵԳԱՇԻՆ>>   ՍՊԸ ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքարի  բազալտի հանքավայրի հյուսիսային տեղամասում երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 36. <<Վերջին հանգրվան>> ՍՊԸ ՀՀ Շիրակի մարզի Առափի համայնքում նախատեսվող մասնավոր գերեզմանատան գնահատման հաշվետվություն
 37. <<Թաթսթոուն>> ՍՊԸ ՀՀ Սյունիքի մարզի Լիճքի հանքավայրի տեղամասից <<Մեղրի -1>> 220կՎ օդային գծի տեղափոխման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  գնահատման հաշվետվություն
 38. <<Թադշեն>> ՍՊԸ ՀՀ Շիրակի մարզի Ավդրամանի պեմզային տուֆերի հանքավայրի առաջին և երկրորդ տեղամասերում օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 39. <<Պրեմիում Մայնինգ>> ՍՊԸ ՀՀ  Սյունիքի մարզի Սոֆլու-Լեռնաշեն բազմամետաղների հանքային դաշտում 2017-2020թ.թ. ընթացքում որոնողագնահատողական   աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 40. <<Հայկական նավթի և գազի ընկերություն>> ՍՊԸ ՀՀ 1-ին և 3-րդ պայմանական տարածքներում /ՀՀ Շիրակի, Լոռու, Տավուշի մարզեր/ նավթի և գազի երկրաբանական  որոնողական աշխատանքների նախնական գնահատման հայտ
 41. <<Ռենշին>> ՍՊԸ Երևան քաղաքի Սասնա Ծռեր 3 հասցեում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի նախնական գնահատման հայտ
 42. <<Փերֆեքթ Սթոուն>> ՍՊԸ ՀՀ Արմավիրի  մարզի Կարմրաշեն - Մաստարայի տուֆի հանքավայրի հյուսիս-արևելյան տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն

06.09.2017թ. Եզրակացություններ

1. «Արինչո» ՍՊԸ / ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ակունքի տուֆի հանքավայրի հյուսիս-արևմտյան տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
2. <<ԲՆԱՔԱՐ ՏՈՒՖ>> ՍՊԸ / ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի տուֆի հանքավայրի արևելյան տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
3. <<Քաղաքաշինության գիտահետազոտական և նախագծային ինստիտուտ>> ԲԲԸ /  ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
4. «Դիլիջան» հանքային ջրի գործարան>> ՍՊԸ / ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 2/54 (1K) հորատանցքի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
5. <<ԱՐԹՎԱՆ>> ՍՊԸ / ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի երրորդ տեղամասում օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
6. <<Ախուրյանի Կոոպշին>> ՍՊԸ / ՀՀ Շիրակի մարզի Կառնուտի անդեզիտաբազալտների երևակման Կառնուտ 1 տեղամասում ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
7. <<Գառնիի քարերի սիմֆոնիային մոտեցնող>> և <<Խոսրովի անտառ>> պետական արգելոցի այցելուների կենտրոնից դեպի Գառնիի քարերի սիմֆոնիա տանող գործող ճանապարհների վերականգնման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
8. <<ԳԵՈՌԵՅԴ>> ՓԲԸ / ՀՀ Սյունիքի մարզի Մուցքի ոսկի-բազմամետաղային հանքերևակման շրջանում 2017-2019թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
9. <<Գևլեռ>> ՍՊԸ / Կապանի պղնձի հանքավայրի կենտրոնական հանքի նոր տրանսպորտային հանքուղու ելքից հանքայնացված ջրի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
10. <<Գոլդեն լենդ>> ՍՊԸ /  ՀՀ Սյունիքի մարզի Արևիսի բազմամետաղային հանքային դաշտում 2017-2020թթ ընթացքում ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
11. <<Մաստարա>> ԱԿ / ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի երեխաների (Վիենի) զբոսայգու, Գորիսի երիտասարդների զբոսայգու, Գորիսի (Վարարակն) գետի աջափնյա հատվածի վերակառուցում, Գորիս քաղաքի պատմաճարտարապետական միջավայրի վերականգնման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
12. <<Գրին Փաուր>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված <<Մեղրի 2>> ՓՀԷԿ-ի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
13.<<Իջևանի գինու կոնյակի գործարան>>ՓԲԸ / ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Աղդանի (Ակնաղբյուրի) ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1PC հորատանցքի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
14. <<Կողբաքար>> ՍՊԸ Հարճիշս-Պտղավանի ԱԿԽ հանքավայրի բացահանքի շահագործման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հաշվետվություն
15. <<110կվ Լալվար և Նոյեմբերյան օդային գծի տեղափոխում նախագծի>>  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հաշվետվություն
16. <<Մետալս Մայնինգ Գրուպ>> ՍՊԸ / Շամբի բազմամետաղների հանքերևակման տեղամասում 2017-2020թթ. երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
17. <<Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփանի>> ՍՊԸ / <<Սպառողական հատկությունները կորցրած կապարե կուտակիչների պահեստ>> նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
18. <<Մովարթստուդիո>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Երևանի քաղաքի Գ. Ստեփանյանի անվան թիվ 135 հիմնական դպրոցի կառուցման նախնական գնահատման հայտ
19. <<ՍԵՎ ՏՈՒՖ>> ՍՊԸ / ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի բազալտի երևակման տարածքի 2017-2018թթ երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեեցության նախնական գնահատման հայտ
20. Շ. Մկրտչյան Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Արշակունյաց 127/19 հասցեում գտնվող արտադրական մասնաշենքի վերակառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
21. «Տաթևիկ-3» ՍՊԸ / ՀՀ Արագածոտնի մարզի Կաքավաձորի տուֆերի հանքավայրի Ներքին Բազմաբերդի տեղամասի տարածքում 2017-2018թթ. երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
22. <<ՀԳՆՔ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ / <<Որոտան-7>> ՓՀԷԿ-ի վերակառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտ
23. <<ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոլյուշնս>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված <<Զորաց քարեր>> հուշարձանի մերձակա տարածքում զբոսաշրջային գոտու ստեղծման աշխատանքային նախագծի նախնական գնահատման հայտ
24. <<Բարձրավորլտ էլեկտրացանցեր>> ՓԲԸ / <<Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր>> ՊՈԱԿ-ի <<Արևիք>> ԱՊ Բողաքար գետի ափին հարող 4.26 հա տարածքի անտառապատման նախագծի նախնական գնահատման հայտ
25. <<Քեմփ Վենչուրս>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Ստեփանավանի թիվ 3 հիմնական դպրոցի կառուցման նախնական գնահատման հայտ


06.07.2017թ. Եզրակացություններ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանա լճի Բերդկունք համայնքին հարող հատվածում Սևանի իշխանի աճեցման ցանցավանդակային տնտեսության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Սևան Ակվա>> ՓԲԸ

Կարճաղբյուր համայնքի ձկնաբուծական համալիրի սելեկցիոն տն տեսության, բացօթյա ավազանների և դրան պատկանող ենթակառուցվածքների կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Սևանի իշխան>> ՓԲԸ

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի հրաբխային տուֆի հանքավայրի Արևելյան տեղամասի արդյունահանման գնահատման հաշվետվություն / <<Բնաքար տուֆ>> ՍՊԸ

 Լիճվազ-Թեյի ոսկու հանքավայրի շահագործման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն (եզրակացություն)


15.06.2017թ. Եզրակացություններ

<<Սպառողական հատկությունները կորցրած կապարե կուտակիչների պահեստ>> նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն

<<Որոտան-7>> ՓՀԷԿ-ի վերակառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտ

ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Աղդանի (Ակնաղբյուրի) ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1PC հորատանցքի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


28.04.2017թ. Եզրակացություններ
<<Նարվանա>> ՍՊԸ
<<Կրիվոյշին>> ՍՊԸ
<<Վալոդյա Գրիգորյան>> ՍՊԸ
<<Վարդան Աղբյուր>> ՍՊԸ
<<Մայն Ինվեստ>> ՍՊԸ
<<Գրին Փաուր>>ՍՊԸ
<<Ֆուլ Սթոուն>>ՍՊԸ
<<Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս>>- Խոր Վիրապ
<<Լիլի Արման>>ՍՊԸ
<<Էդգար Արման>>ՍՊԸ
Վազաշեն ՕԳ
<<Վագ Քար>>ԱՊԸ
<<Սահակ -1>>ՍՊԸ
<<Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս>> ՍՊԸ Դվին


17.02.2017թ. Եզրակացություններ
<<Ռենկո Արմէստեյտ>> ՍՊԸ - Երևանում նոր համակցված շոգեգազային ցիկլով ՀՇԳՑ էլեկտրակայանի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն  
<<Մառա և դուստրեր>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Ռաֆայել Իշխանյանի անվան Երևանի թիվ 153 դպրոցի կառուցման նախնական գնահատման հայտ
<<Ինջիներինգ Էվրոս>> ՍՊԸ - Նոր Խարբերդի Մ. Ղազարյանի անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
<<ՄԼ Մայնինգ>> ՍՊԸ – Արտենիի պեմզային ավազների հարավային տեղամասի տարածքում 2017-2019թթ երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
<<ՄԼ Մայնինգ>> ՍՊԸ – Ոսկեհատի բազալտի հանքավայրի շահագործման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
<<Այրն Մայնինգ>> ՍՊԸ -  ՀՀ Լոռու մարզի Բազումի երկաթի երևակումում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
<<Ջրտուք>> ՍՊԸ - <<Վեդիի ջրամբարի կառուցում Արարատյան հարթավայրի ոռոգման համար>> աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հաշվետվություն
<<Սթոուն Գրուպ>> ՍՊԸ - ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի տրավերտինների և կավերի հանքավայրի 7-C1-II ենթաբլոկի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
<<Օբսիդիան Սթոն>> ՍՊԸ - ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագածավանի օբսիդիանի երևակման <<Վանակատ>> տեղամասում երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
<<Սամվել-Արտյոմ>> ՍՊԸ - ՀՀ Արարատի մարզի Արտավազդի օնիքսանման մարմարի, տրավերտինի և գունավոր փշրաքարերի հանքավայրի տրավերտինի հյուսիս-արևմտյան տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
«Մխիթար պապիի թոռնիկներ» ՍՊԸ - ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ակունքի տուֆի հանքավայրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
<<Կիր-Քար>> ՍՊԸ - ՀՀ Շիրակի մարզի Ջաջուռի կրաքարերի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
<<Ամրիտամ>> ՍՊԸ - <<Գնդեվանք-1>> ՓՀԷԿ-ի կառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտ


15.02.2017թ. Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման պլանի 2017-2022թթ. միջոցառումների ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն / <<Գեոինֆո>> ՍՊԸ
եզրակացություն

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐԽԻՎ 2016թ

<
>