ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

<<Պար Սամ Եղբայրներ>> ՍՊԸ Երևան քաղաքի  Էրեբունի վարչական շրջանաի Տ. Մեծ հասցեում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ  համալիրի  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  նախնական գնահատման հայտ


30.01.2020թ.

1.    «Պարս» ՍՊԸ Դավթաշեն վարչական շրջան, Փիրումյանների փողոց 13 հասցեում բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
2.    «Մառա և դուստրեր» ՍՊԸ Երևանի թիվ 95 դպրոցի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
3.    «Ջեթ Սեթ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Աբելյան 2/1 հասցեում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
4.    «Բաղրամյան Բիլդինգ» ՍՊԸ Բաղրամյան պողոտա 37/39 հասցեում բազմաբնակարան շենքերի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
5.    «Սի Էս Սի» ՍՊԸ Տավուշի մարզի Կույբիշևի գունավոր կոնգլոմերատների հանքավայրի «Աջի-Յալ» տեղամասի բացահանքից արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


10.01.2020թ.

1.    «Գևորգյաններ» ՍՊԸ Գեղարքունիքի մարզի Մթնաձորի բազալտի երևակման տարածքում 2019-2020 թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանական  ուսումնասիրության  աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
2.    «Սմարթ Տեխնոլոջիս Սիստեմս» ԲԸ Հայաստանյան մասնաճյուղ Նրբամանրացված և գերմաքուր սիլիցիումի օքսիդի և կալցիտների (կրաքարի և կավճի) արտադրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
3.    «Իռեն-Մես» ՍՊԸ Կոտայքի մարզի Արզականի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 14/76 հորատանցքից հանքային ջրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
4.    «Հայաստանի տարածքային զարգացման» հիմնադրամ «Գորիսի երեխաների զբոսայգու (Վիենի զբոսայգու), Գորիսի երիտասարդների զբոսայգու, Գորիսի Վարարակն (Գորիս գետի աջափնյա հատվածի վերակառուցում), Գորիս քաղաքի կենտրոնական մասի պատմաճարտարապետական միջավայրի վերականգնում» շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
5.    Քաղաքացի՝   Ա. Հարությունյան /հանդիսանում է Հ. Ավագյանի, Ա. Անդրեասյանի, Գ.    Սաղոյանի կողմից լիազորված անձ/ Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Կ. Ուլնեցու փողոց 58/20 հասցեում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
6.    «Ռիմ-Գարուն»  ՍՊԸ Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Ծովակալ Իսակով պողոտայի  12/11 հասցեում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
7.    «Էլիտ Գրուպ»  ՓԲԸ Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Էմինեսկու փողոց 4/1 հասցեում բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
8.    "Թունել Սադ Արիանա" ՓԲԸ Բագրատաշենի մաքսակետի նոր կամրջի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
9.    «Տնա-Շին Աշոտ» ՍՊԸ Հոկտեմբերյանի ԱԿԳԽ հանքավայրի /Արմավիր տեղամասի/ արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
10.     «Արբակ և որդիներ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Տ. Պետրոսյան 83 հասցեում նախատեսվող բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
11.    «Աբգարյան եղբայրներ» ՍՊԸ Եղվարդի հրաբխային խարամների հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
12.    «Անակնկալների աշխարհ» ՍՊԸ Չարենցավան համայնքի Դեմիրճյան հրապարակ 3-3/1 հասցեում նախատեսվող հանդիսությունների սրահի  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  նախնական գնահատման հայտ
13.    «Ակվա-Լեն Շին» ՍՊԸ Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջան, Չարենցի հ 76/5 հասցեում բազմաֆունկցիոնալ բնակելի շենքի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
14.    «Գողթն» ՍՊԸ Պտղունքի միջնակարգ  դպրոցի կառուցման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
15.    «Աքսեսս Քոնսալթ» ՍՊԸ «Լոռու մարզի Ազնվաձոր 42.1հա տարածքի անտառապատում» ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
16.    «Սևան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ Սևանի թերակղզու կենտրոնական մասում գտնվող ավտոկայանատեղիի եզրային հատվածներում ժամանակավոր տաղավարների տեղադրման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
17.    <<Ն և Ս քոնսթրաքշն>> ՍՊԸ Դավթաշեն վարչական շրջան, Եղվարդի խճուղի հ.22 և Անաստաս Միկոյան փողոց հ.64 հասցեներում բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
18.     «Աքսեսս Քոնսալթ» ՍՊԸ «Եղեգնուտի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի «Վահագնիի անտառպետության» տարածքում 1.6 հա տարածքի անտառապատում» ծրագրի նախնական գնահատման հայտ
19.    «Աքսեսս Քոնսալթ» ՍՊԸ Լոռի Բերդ համայնքի Բովաձոր և Ուռուտ բնակավայրերում 39.14հա և 16.2հա տարածքների անտառապատում ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
20.    «Ֆիրմա Կռունկ» ՍՊԸ Արթիկի տուֆերի հանքավայրի ընդլայնման հարավային տեղամասի  XXVI-B բլոկի օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
21.    «Ֆիրմա Կռունկ» ՍՊԸ Արթիկի տուֆերի հանքավայրի ընդլայնման հարավային տեղամասի  XXXVI-C1 և XXXIV-A բլոկների օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
22.    Ա/Ձ Ալիկ Ղուկասյան Չկալովկա համայնքի 12-րդ փողոց, Սևան-Գավառ խճուղի 41 հողամասում հանգստյան գոտու վերակառուցման նախնական գնահատման հայտ
23.      «Դրեամ Սթոն» ՍՊԸ Արամուսի բազալտների հանքավայրի արդյունահանման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
24.    <<Հայր և որդի Խուդավերդյաններ>> ՍՊԸ Ազատամուտի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի արդյունահանման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
25.    <<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ Շահումյանի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի ստորգետնյա մշակման տեխնիկական նախագծի (փոփոխության) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
26.       «ՀԱՅԿ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ Մաստարայի տուֆերի հանքավայրի «ՀԱՅՔ» տեղամասում 2019-2020թթ. կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  նախնական գնահատման հայտ
27.    «ԳԱՋ» ՓԲԸ Գաջահանի գիպսի հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


ՏԵՂԵԿԱՆՔ  «Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտային հանքավայրի շահագործման» նախագծի լրացուցիչ գնահատման ուղղությամբ տարվող շարունակական աշխատանքների վերաբերյալ 
հավելված 1,  հավելված 2


Եզրակացություններ / 2019թ.

Եզրակացություններ / 2018թ.

Եզրակացություններ / 2017թ.

Եզրակացություններ / 2016թ.

Եզրակացություններ / 2015թ.

Եզրակացություններ / 2014թ.

<
>