ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ


ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԵՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ` Ա, Բ, Գ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐԻ ՀԱՅՏԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 


22.02.2018թ. ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի կավի հանքավայրի և Մաքրավանի մերգելային կրաքարերի հանքավայրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտեր «Հրազդան ցեմենտ քորփորեյշն» ՍՊԸ


22.02.2018թ. ՀՀ Սյունիքի մարզի օդանավակայանի կառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / «Սյունիքի օդանավակայան» ՍՊԸ


21.02.2018թ. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ուջանի տուֆի հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / «Քարհանք» ՍՊԸ


16.02.2018թ. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լիճք համայնքում Ա-10 թաղամասի 1-ին փողացի համար 35/4 նախատեսվող մանրաձկան արտադրամասի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / «Ալկաֆիշ» ՍՊԸ


16.02.2018թ. ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի տրավերտինների և կավերի հանքավայրի Գոլդեն Սթրոնգ տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / «Գոլդեն Սթրոնգ» ՍՊԸ 


15.02.2018թ. ՀՀ Շիրակի մարզի Ագատի անդեզիտների երևակման տարածքում 2018-2019թթ. երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / «Սաս Դավիթ» ՍՊԸ


14.02.2018թ.  ՀՀ Արարատի մարզի Ուրցաձորի կավային ապարների երևակման տարածքում երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<ՌԱՈւՌ>> ՍՊԸ


08.02.2018թ. Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ-4՝ Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<Ճաննախագիծ>> ինստիտուտ ՍՊԸ


08.02.2018թ. ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Հերհերի հրաբխային ավազի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<Ռաֆարշին>> ՍՊԸ


08.02.2018թ. ՀՀ Լոռու մարզի Ուրասարի դոլերիտային բազալտի հանքավայրի Հյուսիս արևելյան տեղամասում օգտակար հանածոյի  արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  գնահատման հաշվետվություն / <<ՍՏԵՓԳԱԶ>> ՍՊԸ


05.02.2018թ. ՀՀ Շիրակի մարզի Ավդրամանի պեմզային տուֆերի հանքավայրի Ձոր տեղամասի արդյունահանման նախնական գնահատման հայտ / <<Անի տուֆ պրոդուկտ>> ՍՊԸ


30.01.2018թ.  ՀՀ տարածքի 2-րդ պայմանական բլոկներում նավթի և գազի երկրաբանաորոնողական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  նախնական գնահատման հայտ / «Հայկական նավթի և գազի ընկերություն» ՍՊԸ


29.01.2018թ.  ՀՀ Սյունիքի մարզի Խդեբանցի ոսկու հանքերևակումում 2018-2020թթ ընթացքում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության նախնական գնահատման հայտ / <<Նիգ Մայնինգ>> ՍՊԸ


29.01.2018թ.  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառուցման նախնական գնահատման հայտ / SUEZ ընկերություն


24.01.2018թ. ՀՀ Արմավիրի մարզի Մաստարայի ջրամբարի շինարարության և շահագործման նախնական գնահատման հայտ /  «Մոդուլ 2015» ՍՊԸ 


23.01.2018թ.  ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի հրաբխային խարամի հանքավայրի արդյունահանման նախնական գնահատման հայտ / «ՄԼ Մայնինգ» ՍՊԸ


16.01.2018թ. ՀՀ Արարատի մարզի Վեդու <<Արարատ>> ածխաթթվային հանքային  ջրի հանքավայրի թիվ 11 և 12 հորատանցքերից հանքային ջրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հավետվություն / <<Ավշար ջուր>> ՍՊԸ


15.01.2018թ. ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնի համայնքի Երևան-Սևան մայրուղի 10/5 հասցեում նախատեսվող գարեջրի գործարանի և ռեստորանի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Բիթեր Ռիվեր>> ՍՊԸ


12.01.2018թ. ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Ոսկեհատի բազալտի հանքավայրի Հարավային տեղամասում երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների>> նախնական գնահատման հայտ / «ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ 


12.01.2018թ. "ՀՀ Տավուշի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի" /Չաբաբաժին 5/ նախագծերի գնահատման հաշվետվություններ / <<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ 


12.01.2018թ. Փարաքարի գիպսատար ապարների հանքավայրի Հարավային տեղամասի օգտակար հանածոների ուսումնասիրության նախնական գնահատման հայտ / <<ՍԱՀԱԿՅԱՆՇԻՆ>> ՍՊԸ  


12.01.2018թ. ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրաբերի լիթոիդային պեմզաների հանքավայրի օգտակար հանածոների արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Միկմետալ>> ՍՊԸ 


12.01.2018թ. ՀՀ Կոտայքի մարզի Ֆանտան-Ջրաբերի պեռլիտի /լիթոիդային պեմզաների/ հանքավայրի օգտակար հանածոների արդյունահանման նախնական գնահատման հայտ / <<Սթոուն լենդ>> ՍՊԸ 


ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ /2017թ.

ԱՐԽԻՎ

<
>