Կայքը վերաթողարկման փուլում է

ՆԱԽԱԳԾԵՐ

19.10.2017թ. ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզական համայնքում քոթեջային հանգստի գոտու կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Ձուլակենտրոն>> ԲԲԸ


19.10.2017թ. ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի երևակումում 2017-2018թթ. ընթացքում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Վիկարտ>> ՍՊԸ


18.10.2017թ.ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Հերհերի հրաբխային ավազի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ  / <<Ռաֆարշին>> ՍՊԸ


18.10.2017թ. ՀՀ Սյունիքի մարզի Ալվանքի նեֆելինային սիենիտների  ավազի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<Սոս-Սաքո>> ՍՊԸ


17.10.2017թ. ՀՀ Արմավիրի մարզի ԳԱՅ 1 ավազակոպճային խառնուրդի երևակումում 2017-2018թթ. երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


17.10.2017թ. ՀՀ Տավուշի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի" /Չաբաբաժին 5/ նախագծերի նախնական գնահատման հայտեր


16.10.2017թ. ՀՀ Լոռու մարզի Ախթալայի հարստացուցիչ ֆաբրիկայի բացահանքի արդյունահանված տարածքում պոչերի պահեստավորման գնահատման հաշվետվություն / <<Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատ>> ՓԲԸ


13.10.2017թ. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Կաքավաձորի տուֆի հանքավայրի Պարտիզակի տեղամասի արդյունահանման գնահատման հաշվետվություն / «Արկի» ՍՊԸ 


13.10.2017թ. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արուճի ԱԿԽ հանքավայրի Հյուսիսային տեղամասի օգտակար հանածոյի արդյունահանման գնահատման հաշվետվություն / «Մայնինգ» ՍՊԸ


09.10.2017 ՀՀ Արմավիրի մարզի Նալբանդյանի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի արդյունահանման նախնական գնահատման հայտ


06.10.2017թ. <<Վերջին հանգրվան>> մասնավոր գերեզմանատան կառուցման վերաբերյալ հանրային քննարկումներ


05.10.2017թ. 110/35/6 կվ "Սոթք" ԵԿ-ում 110 կվ բջջի տեղադրում" աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնհատման հաշվետվություն /   <<ԷյթիէմէսՍոլյուշնս>> ՍՊԸ


04.10.2017թ. ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնիի ածխաթթվային հանքային ջրերի  հանքավայրի 1/62, 3/62, 6/64 հորատանցքերի Արզնի ածխաթթվային հանքային ջրի արդյունահանման նախնական գնահատման հայտ


02.10.2017թ. «Էջմիածին քաղաքը, որպես համայն հայության հոգևոր և խոշոր զբոսաշրջային կենտրոն աշխարհին հավուր պատշաճի ներկայացնելու նպատակով նախատեսվող կենտրոնական փողոցների վերակառուցման, արդիականացման, պատմաճարտարապետական միջավայրի վերականգնման, դեպի եկեղեցիներ տանող փողոցների, ճանապարհների հիմնանորոգման» շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


27.09.2017թ. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Հարոյան եղբայրների հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / «Առաքել-Սիմոն» ՍՊԸ


27.09.2017թ. Կենսաօրգանական /սպանդայրին/ և այլ օրգանական թափոնների ոչնչացման համալիրի շրջակա միջավակյրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Վակ քոնսալթինգ>> ՍՊԸ


26.09.2017թ. ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջ համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագծի գնահատման հաշվետվություն


26.09.2017թ. ՀՀ Արարատի մարզի Վեդու <<Արարատ>> ածխաթթվային հանքային  ջրի հանքավայրի թիվ 11 և 12 հորատանցքերից հանքային ջրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ 


22.09.2017թ. <<ՀՀ Կոտայքի մարզի Կոտայքի կոշտ թափոնների կառավարման աշխատանքների>> գնահատման հաշվետվություն / <<Կոտայքի և Գեղարքունիքի ԿԿԹԿ>> ՍՊԸ


22.09.2017թ. ՀՀ Սյունիքի մարզի Լիճքի հանքավայրի տեղամասում Մեղրի-1 220 կվ օդային գծի տեղափոխման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  նախնական գնահատման հայտ / <<Թաթսթոուն>> ՍՊԸ


22.09.2017թ. <<Երևանի ՋԷԿ-ի  220/110/35 ենթակայանի վերակառուցման>> նախնական գնահատման հայտ / <<Երևանի ՋԷԿ>> ՓԲԸ


20.09.2017թ. ՀՀ Կոտայքի մարզի Բալահովիտ գյուղական համայնքի գլխավոր հատակագծի գնահատման հաշվետվություն 


20.09.2017թ. ՀՀ Արագածոտնի մարզի <<Ապարան>> ՓՀԷԿ-ի նախնական գնահատման հայտ / «Նիգավա» ՍՊԸ ման հայտի


20.09.2017թ. ՀՀ տարածքի 5-րդ պայմանական բլոկում նավթի և բնական գազի երկրաբանական ուսումնասիրության նախնական գնահատման հայտ / <<Ագապե>> ՍՊԸ


14.09.2017թ. ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վարդենիսի բազմամետաղների հանքերևակումում 2017-2019թթ. ընթացքում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<ԳԵՈՄԱՅՆԻՆԳ>> ՍՊԸ


13.09.2017թ. ՀՀ Սյունիքի մարզի Անգեղակոթի բազալտի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի / <<Բազալտ 7>>


13.09.2017թ. ՀՀ Տավուշի մարզի Հովքի ԱԿԽ երևակաման 1-ին տեղամասում ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Վահագն Ղալումյան>> ՍՊԸ


12.09.2017թ. ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Սիսիանի հանքային շրջանի Սիսկատար-Արտավանի հանքային դաշտում 2017-2020թթ օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Թոռնիկ Եվա>> ՍՊԸ


12.09.2017թ. ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի հրաբխային խարամների և տուֆերի հանքավայրի Հառիճ տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<ԱԲԻԼ>> ՍՊԸ


11.09.2017թ.  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սարիքար-Կուտականի բազմամետաղների հանքային դաշտում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների նախնական գնահատման հայտ / <<ԿԱՊՊԵՐ ՊԼԱՍ>> ՍՊԸ


11.09.2017թ.  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Թթուջրի բազմամետաղների հանքերևակման 2017-2020թթ ընթացքում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների նախնական գնահատման հայտ / <<ԿԱՊՊԵՐ ՊԼԱՍ>> ՍՊԸ

 

<
>