ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

17.07.2018թ.  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ   ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

 

<
>