«Եվրոպական հարևանության գործիք – Շրջակա միջավայրի տեղեկատվական միասնական համակարգ Արևելք /ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ Ալ

2010թ.-ին նոյեմբերին մեկնարկեց Եվրոպական հարևանության գործիքի ներքո «Շրջակա միջավայրի տեղեկատվական միասնական համակարգի սկզբունքների և փորձի ներդրում» ծրագիրը` աջակցելու ԵՀՔՄ երկրներին բարելավելու և առավել լավ կառավարելու շրջակա միջավայրի մոնիտորինգը, տվյալների հավաքագրումը և հաշվետվությունների ներկայացումը, ինչպես նաև աստիճանաբար ընդլայնելու ՇՄՏՄՀ սկզբունքների կիրառումը: Ծրագրի համընդհանուր նպատակն է խթանել ԵՀՔՄ երկրներում շրջակա միջավայրի պահպանությունը: Առանձին նպատակները ներառում են շրջակա միջավայրի ցուցանիշների բացահայտումը և հետագա մշակումը, շրջակա միջավայրի բնագավառում մոնիթորինգի, տվյալների հավաքագրման, պահպանման գնահատման և հաշվետվողակա նության կարողությունների հզորացումը, ՇՄՏՄՀ սկզբունքներին համահունչ շրջակա միջավայրի ազգային և տարածաշրջանային տեղեկատվական համակարգերի զարգացումը, ՇՄՏՄՀ հիմնումը և տարածաշրջանային նախաձեռնություններում առաջընթացին հետևելը:

2011-2014թթ. Հայաստանը, նշանակված ազգային համակարգողների միջոցով, մասնակցել է ՄԱԿ-ի ԵՏՀ ԵԽ «Եվրոպական Հարևանության և Համագործակցության Գործիք–Բնապահպանական տեղեկատվական միասնական համակարգ» (ԵՀՀԳ-ԲՏՄՀ/ ENPI-SEIS) 4 ամյա ծրագրի աշխատանքներին: ԵՀՀԳ-ԲՏՄՀ/ ENPI-SEIS ծրագրի նպատակը շահառու երկրներին օժանդակություն ցուցաբերելն էր՝ ԲՏՄՀ/SEIS սկզբունքներին համապատասխան շրջակա միջավայրի վիճակի վերաբերյալ իրենց ազգային տեղեկատվական համակարգի ստեղծման կամ ընդլայնման հարցում:

 

 

 

 

 

SEIS-ի սկզբունքները
և գործելակերպը
Ծրագրի
համակարգողները

 


 

 

 

 

 

 

Ծրագրեր

 


 

 

 

 

 

 

Աշխատանքային
հանդիպումներ

 


 

 

 

 

 

 

 

Հաշվետվություններ
Շորհանդեսներ 

 

 

 

 

 

Տեղեկատվություն
Մեթոդաբանություն
Բազաներ


 

 

 

 

 

 

Տարածաշրջանային
պլաններ և
գործունեություն


 

<
>