ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՏՈՒՀԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մարտի 15-ի թիվ 272-Ն «Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և ձևակերպման օրինակելի ձևը, ինչպես նաև ազդարարին տրվող պաշտպանության միջոցների իրականացման ընթացակարգը սահմանելու մասին» որոշման 1-ին հավելվածի, 1-ին կետի համաձայն ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի պատասխանատու անձինք են.

Անուն            ազգանուն                                      Պաշտոն                                                                        Հեռ.

Բագրատ  Նահապետյան   Տեսչական մարմնի որակի ապահովման վարչության պետ                       011 818 592


Գայանե  Մակինյան   Տեսչական մարմնի որակի ապահովման վարչության գլխավոր մասնագետ   011 818 592
Ալինա  Մարգարյան   Տեսչական մարմնի որակի ապահովման վարչության գլխավոր մասնագետ   011 818 592

<
>