ԸՆԴԵՐՔԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 


 31.08.2018թ. <<Թեղուտ>> ՓԲԸ,  2018թ. 2-րդ եռամսյակի մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն


 19.07.2018թ. <<ԿԱՊԱՆԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ>> ՓԲ ընկերության բնապահպանական մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվություն, 2018թ.


19.07.2018թ. <<ԼԻՃՔՎԱԶ>> ՓԲ ընկերության բնապահպանական բնապահպանական մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվություն, 2018թ.


26.06.2018թ.   <<ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ>> ՓԲ ընկերության բնապահպանական մոնիթորինգի 2018թ. առաջին եռամսյակի հաշվետվություն

 

 

 

 

<
>