ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ (ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ)


«Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կողմից անցկացվող ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1680-ն և 2013 թվականի մարտի 7-ի N 519-ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1343-ն որոշում


ՀՀ ԲՆ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի 2017 թվականի տարեկան գործունեության հաշվետվություն

<
>