ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐ ԵՎ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


2018 թվականի 2-րդ և 3-րդ եռամսյակների ընթացքում տրամադրված՝ ՀՀ տարածքից բուսաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ արտահանելու ու ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվությունների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2018 թվականի 1-ին եռամսյակի ընթացքում  Բնապահպանության նախարարության կողմից ՀՀ տարածքից բուսաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ արտահանելու ու ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվություններ  չեն տրամադրվել:


2016 և 2017թթ. ընթացքում «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայի շրջանակներում տրված թույլտվությունների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՆՔ


2017 թվականի ընթացքում /առ 11.12.2017թ./ ՀՀ տարածքից վայրի կենդանիներ և կենդանաբանական հավաքածուներ ու առանձին նմուշներ արտահանելու և ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվություններ


2017 թվականի. ընթացքում /առ 11.12.2017թ./ ՀՀ տարածքից բուսաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ արտահանելու ու ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվություններ 


11.12.2017 թվականի դրությամբ տրամադրված  արտահանման լիցենզիաներ


2017 թվականի հուլիս – սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայի շրջանակներում տրված թույլտվությունների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՆՔ

<
>