ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱԳԼՈՒԽ

 


Ընդերքօգտագործողների կողմից խախտված հողերի վերականգնման նպատակով շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլուխ մուտքագրվող գումարներ  

 

2018 թվականի II եռամսյակում դրամագլխին հատկացված գումարները կազմել են 127,354,184.0 դրամ:     


2018 թվականի I եռամսյակում դրամագլխին հատկացված գումարները կազմել են 5,767,494.0 դրամ:


2017 թվականին ըստ եռամասյակների մուտքագրվել են հետևյալ գումարները

Դրամագլխին հատկացված գումարների բաշխումն
ըստ 2017թ.-ի եռամսյակների
(դրամ)

I եռամսյակ

II եռամսյակ

III եռամսյակ

IV եռամսյակ

88 873 678.5

1 236 026.3

1 282 280.0 205 793 283.4

 

<
>