ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐ


 01.01.2018 -  01.04.2018թթ. Համաձայնեցված վտանգավոր թափոնների անձնագրեր

Հ/հ Կազմակերպության անվանումը Համաձայ-
նեցված
անձնագրերի
քանակը
Մարզը
1 <<Արմա Լեդեր>> ՍՊԸ 6  Ք. Երևան
2  <<Երևանում ուռուցքաբանության ֆրանսիական ինստիտուտ>> ՓԲԸ 5  Ք. Երևան
3 <<Կոլլաժ>> ՍՊԸ 1  Ք. Երևան
4  <<Գրիբոյեդովի համայնքապետարան>> 2  ՀՀ Կոտայքի մարզ
5  <<Խաչհար>> ՍՊԸ 4  Ք. Երևան
6  <<Նատալի Ֆարմ>> ՍՊԸ ՛՛Աստղիկ ԲԿ՛՛ 8  Ք. Երևան
7   <<Կապանի լ-հարստացման կոմբինատ>> ՍՊԸ 15 ՀՀ Սյունիքի մարզ
8  <<Ռուսալ-Արմենալ>> ՓԲԸ 2  Ք. Երևան
9   <<<Աննա-9>> ՍՊԸ 3  Ք. Երևան
10   <<Ա/Ձ Գագիկ Բարսեղյան>> 3  Ք. Երևան
11   <<Տարերք-Թվայն>> ՍՊԸ 8  Ք. Երևան
12   <<Վարդաբլուրի Բ/Ա>> ՀՈԱԿ 3  ՀՀ Լոռու մարզ
13  <<Գաջ>> ՓԲԸ 8  Ք. Երևան
14   <<Լիճվազք>> ՓԲԸ 4 ՀՀ Սյունիքի մարզ
15   <<Սպայկա>> ՍՊԸ 3  Ք. Երևան
16   <<Արմենիան տիտանիում փրոդաքշն >> ՍՊԸ 7  Ք. Երևան


06.12.2017 -  01.01.2018թթ. Համաձայնեցված վտանգավոր թափոնների անձնագրեր

Հ/հ Կազմակերպության անվանումը Համաձայ-
նեցված
անձնագրերի
քանակը
Մարզը
1  <<Մեծավանի ԱԿ>> ՊՈԱԿ 3  ՀՀ Լոռու մարզ
2   <<Մեդեսի>> ՍՊԸ 1  Ք. Երևան
3   <<Ծովակի ԱԱՊԿ>> ՊՈԱԿ 2  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ
4   <<Չանախ>> ՍՊԸ 3  ՀՀ Կոտայքի մարզ
5   <<Արմա Լեդեր>> ՍՊԸ 6  Ք. Երևան

 


Համաձայնեցված վտանգավոր թափոնների անձնագրեր ըստ տարիների

2017    2016     2015     2014      2013     2012    2011     2007-2010  

<
>