ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐ


06.12.2017 -  15.01.2018թթ. Համաձայնեցված վտանգավոր թափոնների անձնագրեր

Հ/հ Կազմակերպության անվանումը Համաձայ-
նեցված
անձնագրերի
քանակը
Մարզը
1  <<Մեծավանի ԱԿ>> ՊՈԱԿ 3  ՀՀ Լոռու մարզ
2   <<Մեդեսի>> ՍՊԸ 1  Ք. Երևան
3   <<Ծովակի ԱԱՊԿ>> ՊՈԱԿ 2  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ
4   <<Չանախ>> ՍՊԸ 3  ՀՀ Կոտայքի մարզ
5   <<Արմա Լեդեր>> ՍՊԸ 6  Ք. Երևան

 


Համաձայնեցված վտանգավոր թափոնների անձնագրեր ըստ տարիների

2017    2016     2015     2014      2013     2012    2011     2007-2010  

<
>