ՄԵԿԱՆԳԱՄՅԱ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐ

01.01.2018 - 31.01.2019թթ. Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի ներմուծման մեկանգամյա լիզենզիա

Հ/հ Կազմակերպության  անվանումը Գործունեության  մարզը
4-րդ եռամսյակ
1   <<Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ>> ՍՊԸ -7 լիցենզիա   Արարատի մարզ
2   <<Իմմունոֆարմ>> ՍՊԸ   ք.Երևան
2   <<Յունիքիմ>> ՍՊԸ   ք.Երևան
3   <<Իսատիս>> ՍՊԸ    ք.Երևան
4   <<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ    ք.Երևան
3-րդ եռամսյակ
1  <<Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ>> ՍՊԸ -7 լիցենզիա    ՀՀ Արարատի մարզ
2  <<Իմմունոֆարմ>> ՍՊԸ   ՀՀ ք.Երևան
3   <<Յունիքիմ>> ՍՊԸ     ՀՀ ք.Երևան
1-ին և 2-րդ եռամսյակներ
1   <<Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ>> ՍՊԸ -8 լիցենզիա    ՀՀ ք.Երևան
2   <<Մեդիսար >> ՍՊԸ -1 լիցենզիա    ՀՀ ք.Երևան
3  <<Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ>> ՍՊԸ -7 լիցենզիա   ՀՀ Արարատի մարզ
4   <<Յունիքիմ>> ՍՊԸ     ՀՀ ք.Երևան


Վտանգավոր թափոնների արտահանման լիցենզիա

Հ/հ Կազմակերպության  անվանումը Գործունեության  մարզը
1   <<Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփնի>> ՍՊԸ – 2 լիցենզիա   ք.Երևան
2   <<Էդմետ>> ՍՊԸ – 2 լիցենզիա       ք.Երևան
2   <<Մետէքսիմ>> ՍՊԸ   ք.Երևան
3    <<Մետտա Գրուպ>> ՍՊԸ   ք.Երևան


06.12.2017- 01.07.2018թթ. Տրամադրված վտանգավոր թափոնների փոխադրման մեկանգամյա լիցենզիա

Հ/հ Կազմակերպության անվանումը Գործունեության իրականացման վայրը/մարզ/
1   <<Մետէքսիմ>> ՍՊԸ   ՀՀ ք.Երևան
2   <<Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփնի>> ՍՊԸ   ՀՀ ք.Երևան
3   <Էդմետ>> ՍՊԸ   ՀՀ ք.Երևան
4   <<Մետտա Գրուպ>> ՍՊԸ   ՀՀ ք.Երևան
5 <<Ռուսալ Արմենալ>> ՓԲԸ ՀՀ ք.Երևան
6 <<Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփնի>> ՍՊԸ ՀՀ ք.Երևան


06.12.2017- 01.01.2018թթ. Տրամադրված վտանգավոր թափոնների փոխադրման մեկանգամյա լիցենզիա

Հ/հ Կազմակերպության անվանումը Գործունեության իրականացման վայրը/մարզ/
1   <<Ռուսալ Արմենալ>> ՓԲԸ   ՀՀ ք.Երևան
2   <<Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփնի>> ՍՊԸ   ՀՀ ք.Երևան

05.12.2017թ.- դրությամբ Տրամադրված վտանգավոր թափոնների փոխադրման մեկանգամյա լիցենզիա

Հ/հ Կազմակերպության անվանումը Գործունեության իրականացման վայրը/մարզ/
1   <<Էդմետ>> ՍՊԸ   ՀՀ ք.Երևան
2   <<Մետէքսիմ>> ՍՊԸ   ՀՀ ք.Երևան


06.12.2017- 15.01.2018թթ. Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի ներմուծման մեկանգամյա լիզենզիաիա

Հ/հ Կազմակերպության անվանումը Գործունեության իրականացման վայրը/մարզ/
1   <<Մեդիսար>> ՍՊԸ    ՀՀ ք.Երևան
2   <<Մեդիսար>> ՍՊԸ    ՀՀ ք.Երևան

05.12.2017թ.- դրությամբ  Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի ներմուծման մեկանգամյա լիզենզիաիա

Հ/հ Կազմակերպության անվանումը Գործունեության իրականացման վայրը/մարզ/
1   <<Գեո Պրո ՄայնինգԳոլդ>> ՍՊԸ  ՀՀ Արարատի մարզ
2   <<Գեո Պրո ՄայնինգԳոլդ>> ՍՊԸ   ՀՀ Արարատի մարզ
3   <<Գեո Պրո ՄայնինգԳոլդ>> ՍՊԸ   ՀՀ Արարատի մարզ
4   <<Գեո Պրո ՄայնինգԳոլդ>> ՍՊԸ   ՀՀ Արարատի մարզ
5   <<Գեո Պրո ՄայնինգԳոլդ>> ՍՊԸ   ՀՀ Արարատի մարզ
6   <<Գեո Պրո ՄայնինգԳոլդ>> ՍՊԸ  ՀՀ Արարատի մարզ
7   <<Յունիքիմ>> ՍՊԸ   ՀՀ Արարատի մարզ
<
>