ՄԵԿԱՆԳԱՄՅԱ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐ

06.12.2017- 15.01.2018թթ. Տրամադրված վտանգավոր թափոնների փոխադրման մեկանգամյա լիցենզիա

Հ/հ Կազմակերպության անվանումը Գործունեության իրականացման վայրը/մարզ/
1   <<Ռուսալ Արմենալ>> ՓԲԸ   ՀՀ ք.Երևան
2   <<Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփնի>> ՍՊԸ   ՀՀ ք.Երևան

 

06.12.2017- 15.01.2018թթ. Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի ներմուծման մեկանգամյա լիզենզիաիա

Հ/հ Կազմակերպության անվանումը Գործունեության իրականացման վայրը/մարզ/
1   <<Մեդիսար>> ՍՊԸ    ՀՀ ք.Երևան
2   <<Մեդիսար>> ՍՊԸ    ՀՀ ք.Երևան

 05.12.2017թ.- դրությամբ Տրամադրված վտանգավոր թափոնների փոխադրման մեկանգամյա լիցենզիա

Հ/հ Կազմակերպության անվանումը Գործունեության իրականացման վայրը/մարզ/
1   <<Էդմետ>> ՍՊԸ   ՀՀ ք.Երևան
2   <<Մետէքսիմ>> ՍՊԸ   ՀՀ ք.Երևան

 

05.12.2017թ.- դրությամբ  Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի ներմուծման մեկանգամյա լիզենզիաիա

Հ/հ Կազմակերպության անվանումը Գործունեության իրականացման վայրը/մարզ/
1   <<Գեո Պրո ՄայնինգԳոլդ>> ՍՊԸ  ՀՀ Արարատի մարզ
2   <<Գեո Պրո ՄայնինգԳոլդ>> ՍՊԸ   ՀՀ Արարատի մարզ
3   <<Գեո Պրո ՄայնինգԳոլդ>> ՍՊԸ   ՀՀ Արարատի մարզ
4   <<Գեո Պրո ՄայնինգԳոլդ>> ՍՊԸ   ՀՀ Արարատի մարզ
5   <<Գեո Պրո ՄայնինգԳոլդ>> ՍՊԸ   ՀՀ Արարատի մարզ
6   <<Գեո Պրո ՄայնինգԳոլդ>> ՍՊԸ  ՀՀ Արարատի մարզ
7   <<Յունիքիմ>> ՍՊԸ   ՀՀ Արարատի մարզ
<
>