ՆՅՈՒԹԵՐ


Համագործակցությունը հասարակական կազմակերպությունների հետ


ՁԵՌՆԱՐԿ  «Աջակցություն փոքր ՀԷԿ-երին վերաբերող բարեփոխումներին` գետային էկոհամակարգերի կայուն օգտագործման նպատակով հանրության և ՀՀ բնապահպանության նախարարության երկխոսության միջոցով»


Փոքր ՀԷԿ-եր, վերականգնվող էներգետիկա
 

<
>