ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի թափուր հաստիքների ՑՈՒՑԱԿ /11.12.2017թ դրությամբ:

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի թափուր պաշտոններ:

<
>