ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահ­պանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի կազմը


ՀՀ  բնապահպանության նախարարության և ընդերքի տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի նիստերի արձանագրություններ և որոշումներ.

29.11.2017թ. Արձանագրություն 6

                     ՈՐՈՇՈՒՄ  N 06


13.11.2017թ.  Արձանագրություն 5

                      ՈՐՈՇՈՒՄ  N 05


26.09.2017թ.  Արձանագրություն 4
                      ՈՐՈՇՈՒՄ  N 04-Ա
                                        N 03-Ա, Բողոքների ընդունման և հետագա ընթացք տալու կարգ 


28.08.2017թ.  Արձանագրություն 3
                      ՈՐՈՇՈՒՄ  N 2                     
                                         N 1


 18.08.2017թ.  Արձանագրություն 2
                      ՈՐՈՇՈՒՄ  N 1
                                        N 2
                                        N 3


30.07.2017թ.  Արձանագրություն 1
                      ՈՐՈՇՈՒՄ  N 1


                 

 

<
>