ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ

ԱՐԳԵԼՈՑՆԵՐ

ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԵՐ

ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԵՐ

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ


Հայաստան, Բնության ԼԵԳԵՆԴՆԵՐԸ  (ռուսերեն տարբերակ) (անգլերեն տարբերակ)
Հարավային Կովկասի պահպանվող տարածքներ
ՖԻԼՄ


«Գնիշիկ» պահպանվող լանդշաֆտի կառավարման պլան  (2014-2018թթ.)


ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԶԵԿՈՒՅՑ
Հունվար-դեկտեմբեր 2013թ.
Հունվար-դեկտեմբեր 2012թ.
Հունվար-դեկտեմբեր 2011թ.


22.04.2014թ.  «ՇԻԿԱՀՈՂ»ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՈՑ ՊՈԱԿ-ի,  «ՇԻԿԱՀՈՂ» արգելոց, «ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ», «ԽՈՒՍՏՈՒՓ» և «ՍՈՍՈՒ ՊՈՒՐԱԿ» պետական արգելավայրեր
2014-2018 թթ. կառավարման պլան


22.04.2014թ. Նախատեսվող «Գնիշիկ» ԲՀՊՏ պահպանման գոտու տնտեսական զարգացման պլանի նախագիծ


26.02.2014թ. ՆԱԽԱԳԻԾ.  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ 
Նախագիծ
Ամփոփաթերթ


"ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ" ՄԱԶԾ/ԳԷՖ-ի ծրագիր


Հայաստանում հատուկ պահպանվող տարածքների նախագաղափարը ըստ փաստագրական տվյալների ի հայտ է գալիս դեռ մ.թ.ա III դարի վերջին և II դարի սկզբին: Համենայն դեպս ամենահին հիշատակումը այդ մասին առկա է հայ ժաղովրդի պատմության նշված ժամանակահատվածում: Այդ մասին է վկայում պատմահայր Մովսես Խորենացին V դարի սկզբին (մոտ 410դ.):
Մեծ Հայքի Երվանդունիների արքայատան Երվանդ վերջին թագավորի (ծննդյան թվականը անհայտ է մ.թ.ա մոտ 200 թիվ., ըստ Խորենացու գահակալել է 20 տարի) կողմից մի քանի բնակավայրերի և նոր մայրաքաղաքի` Երվանդաշատի կառուցմանը զուգահեռ, նրանից քիչ հյուսիս, Ախուրյան գետի ափին տնկվել է ‹‹Ծննդոց անտառը››:
Մեկ այլ փաստագրություն ևս: Խոսրով Բ Կոդակ թագավորի գահակալության ժամանակ (330-338թթ.) արդեն մ.թ. IV դարում հիմնվում է ՚‹‹Խոսրովի անտառը›› ներկայիս խոսրովի արգելոցի տարածքում:
Այդ արհեստական անտառները տնկվում էին վայրի կենդանիների բազմացման և թագավորական որսի համար, սակայն դրանք բնության նկատմամբ հոգատար վերաբերմունքի արտահայտություն էին և բնության պահպանության գիտակցական բարձր մակարդակի դրսևորում ինչը որ չի կարելի ասել մեր արդի իրավիճակի համար:
Այժմ Հայաստանում հատուկ պահպանվող տարածքները թվով 23 են: 


 

<
>