ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գծապատկերը     

Նախարարության գործունեության
համակարգման գծապատկերը
 

Նախարար ` Էրիկ Գրիգորյան


Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
Կառավարական տուն 3

  (+374 10) 52-10-99, ընդունարան  (+374 11) 818-501, (+374 10) 52-10-99
  erik.grigoryan@mnp.am

  վեբկայք` www.mnp.am 

  


Նախարարի առաջին տեղակալ


թափուր

  (+374 11) 818-518
  

 

Նախարարի  տեղակալ`


Խաչիկ Հակոբյան

(+374 11) 818-560
  khachik.hakobyan@mnp.am

 _____________________________________________________________________

Նախարարի խորհրդականներ`

Արծրուն Պեպանյան

  (+374 11)
  artsrun.pepanyan@mnp.am


Էլյանորա Գրիգորյան

 (+374 11) 818-511
 grigoryan@mnp.am


Վահագն Խաչատրյան

  (+374 11) 818-509
  vahagn.khachatryan@mnp.am

______________________________________________________________________

Նախարարի օգնականներ`


Ռուզաննա Չլդրյան
.  (+374 11)
  

___________________________________________________________________

Նախարարի իրավախորհրդատու`

Հայկանուշ Պարսամյան

  (+374 11)
  haykanush.parsamyan@mnp.am

______________________________________________________________________

Նախարարի մամուլի քարտուղար

թափուր
(+374 11) 818-557
  

______________________________________________________________________

Նախարարի առաջին տեղակալի օգնական`

Լիանա Սիմոնյան
.  (+374 11)
  

______________________________________________________________________

ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

Աշխատակազմի ղեկավար 

  

Հովհաննես Հովհաննիսյան

   (+374 11) 818-520
  hovhannes.hovhannisyan@mnp.am


 

Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

  

Աշոտ Ավալյան

   (+374 11) 818-570
  avalyan@mnp.am


 

______________________________________________________________________

ՀՀ ԲՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Շրջակա միջավայրի պահպանության քաղաքականության վարչություն
Կենսաբազմազանության և անտառային քաղաքականության  վարչություն

Բնապահպանական  ռազմավարական ծրագրերի ու մոնիթորինգի վարչություն
Ընդերքի և հողերի պահպանության քաղաքականության վարչություն
Իրավաբանական վարչություն
Միջազգային համագործակցության վարչություն
Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն
Ֆինանսատնտեսական վարչություն
Քարտուղարություն


ԲԱԺԻՆՆԵՐ
Վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության բաժին
Ներքին աուդիտի բաժին
Անձնակազմի կառավարման  բաժին
Առաջին բաժին

ՀՀ ԲՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն
Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալություն
Թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման գործակալություն

<
>