ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

14.11.2018թ. Ամուլսարի հանքավայրի հանրային քննարկումների արձանագրություններ


26.10.2018թ. Սիսիանի համայնքի Անգեղակոթ բնակավայրում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման  հաշվետվության վերաբերյալ հանրային բաց լսումներ /"Բազալտ 7"  ՍՊԸ
Նյութեր


07.05.2015թ. "ՆԻԳԱՎԱ" ՓՀԷԿ / "ՆԻԳԱՎԱ" ՍՊԸ
Արձանագրություն


22.04.2015թ.  ՀՀ Շիրակի մարզի Ավդրամանի պեմզային տուֆերի հանքավայրի 3-րդ տեղամաս /«ԱՆԻ ԱՊԱՐ» ՍՊԸ
Արձանագրություն


21.04.2015թ. ՀՀ Արարատի մարզի Շաղափի մարմարացված կրաքարերի երևակման «ԵՐԱՆԻ» տեղամասի երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնալան գնահատման հայտի հանրային քննարկումներ
Արձանագրություն


15.04.2015թ.  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Դարանակ համայնքում կառուցվող
Դարանակ ՓՀԷԿ-ի աշխատանքային նախագծի հասարակական լսումների վերաբերյալ


08.04.2015թ.  <<Պոմպակայանների հեռացնող ջրանցքների նախագծում և հեղինակային հսկողություն>> ծրագիր
Նյութեր

<
>