Կայքը վերաթողարկման փուլում է

ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ ԿԻՑ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ


12.12.2017թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարին կից գիտատեխնիկական խորհրդի  կազմը, հրաման` N394Ա, 10.11.2017թ.


ՀՀ Բնապահպանության նախարարին կից  հասարակական խորհրդի կազմը

Հրաման N256-Ա , 02.09.2014թ., փոփոխություններ` հրաման` N187-Ա, 22.06.2017,  հրաման` N142-Ա, 15.05.2017թ., հրաման N9-Ա, 12.01.2017թ., հրաման N145-Ա, 14.06.2016թ.,  հրաման N283-Ա, 24.10.2016թ.


04.04.2017թ.  ՀՀ բնապահպանության նախարարին կից ստեղծվել է տեղեկատվական տեխնոլոգիանների խորհուրդ, հրաման N79-Ա, 04.04.2017


07.12.2016թ.  Նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի  արձանագրություն N7-ՀԽ

01.11.2016թ.  Նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի  արձանագրություն N6-ՀԽ

04.10.2016թ.  Նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի  արձանագրություն N5-ՀԽ


03.09.2014թ.   ՀՀ բնապահպանության նախարարին կից ստեղծվել է գիտատեխնիկական խորհուրդ, Հրաման N186-Ա,15.07.2014թ.


03.09.2014թ.   ՀՀ բնապահպանության նախարարին կից ստեղծվել է հասարակական խորհուրդ, Հրաման N256-Ա,02.09.2014թ.

 

<
>