ՍԹԱ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Խնդրում ենք ՍԹԱ(սահմանային թույլատրելի արտանետումներ) նախագծերը այսուհետ ուղարկել iac@mnp.am հասցեին:

ГОСТ 17.2.3.02-2014 Արդյունաբերական ձեռնարկությունների կողմից աղտոտող թույլատրելի արտանետումներ սահմանելու կանոններ

<<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության N 62-Ն որոշում, ընդունված է 23.01.2020

Անշարժ աղբյուրներից  վնասկար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկի համակարգչային ծրագրերը սահմանելու մասին/ Հրաման 64Լ  18.02.2020թ.


09.07.2020թ. <<Նոր Զովք>> ՍՊԸ խանութների ցանցի Դավիթաշենի մասնաճյուղ

09.07.2020թ. <<ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԲԱԶԱԼՏ>> ՍՊԸ

09.07.2020թ. <<ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՄՈՍԿՎԱ ՔԱՂԱՔԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՆԻՏԱՐ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ  

01.07.2020թ. <<ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ

30.06.2020թ. <<Լիդիան Արմենիա>> ՓԲԸ

29.06.2020թ. <<Մարտին Սթար>> ՍՊԸ

18.06.2020թ. <<ԷսԷռ>> ֆուդ ՍՊԸ

05.06.2020թ.  <<ՔԱՐԱՎԱՆ>>  ՍՊԸ

01.06.2020թ. <<ՀԱԷԿ-ի շինարարություն>> ՓԲԸ

15.05.2020թ. << ԷՅ ԸՆԴ ԷՄ ՌԵՅՐ>> ՍՊԸ

11.05.2020թ.  <<ՌՈՔԱՐՄ>> ՍՊԸ

30.04.2020թ. <<Լիդիան Արմենիա>> ՓԲԸ  /լրամշակված/ 

15.04.2020թ. <<ԳԱՋԵԳՈՐԾ>> ՓԲԸ /լրամշակված/ 

05.03.2020թ. <<Լիդիան Արմենիա>> ՓԲԸ  /լրամշակված/ 

03.03.2020թ. <<Բիթեր Ռիվեր>> ՍՊԸ  /լրամշակված/ 

28.02.2020թ.<<Ա Ա Բ Պրոեկտ>> ՍՊԸ / /լրամշակված/ 

26.02.2020թ. <<Գևորգյանի Քոլեթ>> ՍՊԸ

26.02.2020թ. <<Նառշին>> ՍՊԸ

26.02.2020թ. <<ՀԻԴՐՈՇԻՆԱՐԱՐ-5>> ԲԲԸ

25.02.2020թ. <<Գավառի ՃՃՇ>> ԲԲԸ

21.02.2020թ. <<Վայբլ>> ՍՊԸ /լրամշակված/ 

17.02.2020թ. <<Մոդուս Գրանում>> ՍՊԸ

17.02.2020թ. <<Մոդուս Գրանում>> ՍՊԸ, Արարատի տրավերտինի և կավերի հանքավայրի Մանանա Գրեյն տեղամաս, քարի մշակման արտադրամաս

10.02.2020թ. <<Վայբլ>> ՍՊԸ

07.02.2020թ. <<Օջախ>> ՍՊԸ /լրամշակված/ 

04.02.2020թ. <<Բիթեր Ռիվեր>> ՍՊԸ

04.02.2020թ. <<Շիրառ>> ՍՊԸ

31.01.2020թ. <<Ամ Արտ Շին>> ՍՊԸ  բետոնի շաղախի պատրաստման հանգույց /լրամշակված/

30.01.2020թ. <<Լիդիան Արմենիա>> ՓԲԸ

24.01.2020թ. <<Մոդուս Գրանում>> ՍՊԸ

21.01.2020թ. <<Ա.Ա.Բ.Պրոեկտ>> ՍՊԸ, բետոնի արտադրություն և ջարդման հոսքագիծ

17.01.2020թ. <<Օջախ>> ՍՊԸ /լրամշակված/ 

15.01.2020թ. <<Ջերմուկ Հոթել>> ՍՊԸ /լրամշակված/ 


ՍԹԱ ՆԱԽԱԳԾԵՐ / 2019թ.

ՍԹԱ ՆԱԽԱԳԾԵՐ / 2018թ.

ՍԹԱ ՆԱԽԱԳԾԵՐ / 2017թ.

ՍԹԱ ՆԱԽԱԳԾԵՐ / 2016-2015թթ.

ՍԹԱ ՆԱԽԱԳԾԵՐ / 2014-2013թթ.

<
>