Քարտուղարություն


պետ՝  Նաիրա Ալավերդյան

     (374-11) 818-505
   nalaverdyan@env.am
 

 

 


Ընդհանուր բաժին

 

պետ`  Կարինե Քուշքյան

    (374-11) 818-506
  karine.kushkyan@env.am

 

 

 

Արձանագրային և արխիվացման բաժինպետ`  Հասմիկ Մկրտչյան

    (374-11) 818-558
    hasmik@env.am


 
 


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ, հրաման N225-Ա, 13.07.2017թ.

<
>